Eesti Tsöliaakia Seltsi arengukava 2016-2018

1. Avalikkuse teavitamine tsöliaakiast
1.1. Tsöliaakia tutvustamine ajakirjanduses, raadios, televisioonis seoses tsöliaakiapäevaga ja lisaks vähemalt üks kord aastas
1.2. Seltsi kodulehe täiendamine internetis
1.3. Seltsi lehekülje täiendamine Facebookis
1.4. Info levitamine seltsi ürituste kohta ajakirjanduses
1.5. Infopäevade ja konverentside korraldamine

2. Gluteenivabade toodete sortimendi tagamine ja uuendamine
2.1. Koostöö kaubandusettevõtetega gluteenivabade toodete sortimendi tagamiseks
2.2. Koostöö gluteenivabade toiduainete importijatega
2.3. Koostöö gluteenivabade toiduainete tootjatega

3. Tsöliaakiaalase info uuendamine ja levitamine
3.1. “Tsöliaakiahaige meelespea” uuendamine ja levitamine
3.2. Lasteraamatu „Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni.“ levitamine ja juurde trükkimine
3.3. Tsöliaakiahaigete poolt info levitamine ühiskondlikes asutustes – nt kauplused, toitlustusasutused
3.4. Gluteenivaba menüü võimaluste välja selgitamine lennufirmade seas
3.5. Kaubandus- ja toitlustustöötajatele juhendmaterjali välja töötamine
3.6. Nahatsöliaakia materjali välja töötamine
3.7 Tsöliaakiahaigete seas uuringu läbi viimine ja analüüsi kirjutamine

4. Tsöliaakiahaigete seas ühtekuuluvustunde hoidmine
4.1. Ühiste ürituste käigus probleemide teadvustamine, neile lahenduste otsimine ja üksteise toetamine
4.2. Suvelaagri korraldamine
4.3. Aastas korra spordiürituse korraldamine
4.4. Jõulupeo korraldamine
4.5. Toiduvalmistamise koolituse korraldamine

5. Koostöö meditsiinitöötajatega
5.1. Loengud arstidelt – vähemalt aastas korra gastroenteroloogi, toitlustusspetsialisti ja vajadusel mõne muu erialaspetsialisti loengud
5.2. Seltsi kodulehel võimalus personaalselt arsti poole pöörduda
5.3. Tsöliaakiaalaste infomaterjalide uuendamine koostöös Eesti ja vajadusel ka teiste maade spetsialistidega
5.4. Seltsi kodulehel võimalus personaalselt toitumisspetsialisti poole pöörduda
5.5. Koostöö gastroenteroloogide, perearstide, psühhiaatrite, endokrinoloogide, reumatoloogide, nahaarstide, allergoloogide, hambaarstide ja hematoloogidega
5.6. Vajadusel jagada infot meditsiiniasutustele tsöliaakiast

6. Koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonidega
6.1. Koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondiga
6.2. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga
6.3. Koostöö puuetega inimeste ja teiste organisatsioonidega Eestis
6.4. Koostöö teiste tsöliaakia seltsidega välismaal
6.5. Koostöö AOECSga (Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon)
6.6. Osalemine nii puuetega inimestele mõeldud, kui kodanikualgatuse eesmärgile pühendatud erinevate foorumite, töögruppide, ümarlaudade, projektide jne töös
6.7. Koostöö Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga
6.8. Koostöö haiglate, koolide ja lasteasutustega
6.9. Koostöö Veterinaar- ja Toiduametiga
6.10. Tsöliaakiahaigetele rahalise kompensatsiooni taotlemine gluteenivabade toiduainete ostmiseks

7. Koostöö toitlustusasutustega
7.1. Toitlustustöötajatele infomaterjali välja töötamine ja selle levitamine
7.2. Puhta tootmise põhimõtete tutvustamine
7.3. Toitlustusasutuste teadlikkuse uuring gluteenivabast toidust ja selle puhtast valmistamisest
7.4. Toitlustusasutuste gluteenivaba tunnustamise süsteemi loomine välismaa seltside näitel

8. Gluteenivaba kaubamärk
8.1. Gluteenivaba kaubamärgi litsentseerimise korraldamine ja haldamine, litsentside väljastamine Eesti käitlejatele
8.2. Gluteenivaba kaubamärki tutvustavate materjalide koostamine ja jaotamine
8.3. Eesti tootjate/käitlejate seas huvi tekitamine gluteenivaba kaubamärgi taotlemiseks
8.4. Koostöö auditeerimisasutuste ja laboritega, kes teostavad kaubamärgi jaoks vajalikke kontrolle
8.5. Gluteenivaba kaubamärgi tuntuse uuringu kokkuvõte

9. Välissuhetealane tegevus
9.1. Gluteenivaba kaubamärgi kasutusõiguse taotlemine ja kaubamärgi kasutusloa andmine Eesti tootjatele
9.2. Puhta tootmise põhimõtete välja töötamine
9.3. Osalemine Põhja- ja Baltimaade tsöliaakia seltside kohtumistel
9.4. Koostöö AOECSga (Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon) ning osalemine nende töörühmades
9.5. Koostöö teiste Euroopa tsöliaakia seltside ja muude organisatsioonidega välismaal

ETS-i arengukava 2014-2016

1. Avalikkuse teavitamine tsöliaakiast
1.1. Tsöliaakia tutvustamine ajakirjanduses, raadios, televisioonis seoses tsöliaakiapäevaga ja lisaks vähemalt üks kord aastas
1.2. Seltsi kodulehe täiendamine internetis
1.3. Seltsi lehekülje täiendamine Facebookis
1.4. Info levitamine seltsi ürituste kohta ajakirjanduses

2. Koostöö meditsiinitöötajatega
2.1. Loengud arstidelt – vähemalt aastas korra gastroenteroloogi, toitlustusspetsialisti ja vajadusel mõne muu erialaspetsialisti loengud
2.2. Seltsi kodulehel võimalus personaalselt arsti poole pöörduda
2.3. Tsöliaakiaalaste infomaterjalide uuendamine koostöös Eesti arstidega
2.4. Koostöö toitumisspetsialistidega
2.5. Koostöö gastroenteroloogide, perearstide, psühhiaatrite, endokrinoloogide, reumatoloogide, nahaarstide, allergoloogide, hambaarstide ja hematoloogidega
2.6. Vajadusel jagada infot meditsiiniasutustele tsöliaakiast

3. Gluteenivabade toodete sortimendi tagamine ja uuendamine
3.1. Koostöö jaekaubandusettevõtetega gluteenivabade toodete sortimendi tagamiseks
3.2. Koostöö gluteenivabade toiduainete importijatega
3.3. Koostöö kohalike gluteenivabade toiduainete tootjatega

4. Tsöliaakiaalase info uuendamine ja levitamine
4.1. “Tsöliaakiahaige meelespea” koostamine ja levitamine
4.2. Lasteraamatu „Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni.“ levitamine
4.3. Info levitamine kodulehel ja Facebookis
4.4. Tsöliaakiahaigete poolt info levitamine ühiskondlikes asutustes- nt kauplused, toitlustusasutused
4.5. Infopäeva korraldamine
4.6. Gluteenivaba menüü võimaluste välja selgitamine lennufirmade seas
4.7. Kaubandus- ja toitlustustöötajatele juhendmaterjali välja töötamine

5. Tsöliaakiahaigete seas ühtekuuluvustunde hoidmine
5.1. Ühiste ürituste käigus probleemide teadvustamine, neile lahenduste otsimine ja üksteise toetamine
5.2. Suvelaagri korraldamine
5.3. Aastas korra spordiürituse korraldamine
5.4. Jõulupeo korraldamine

6. Koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonidega
6.1. Koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondiga
6.2. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga
6.3. Koostöö puuetega inimeste ja teiste organisatsioonidega Eestis
6.4. Koostöö teiste tsöliaakia seltsidega välismaal
6.5. Koostöö AOECS ga (Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon)
6.6. Osalemine nii puuetega inimestele mõeldud, kui kodanikualgatuse eesmärgile pühendatud erinevate foorumite, töögruppide, ümarlaudade, projektide jne töös
6.7. Koostöö Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga

7. Koostöö restoranidega
7.1. Toitlustustöötajatele infomaterjali välja töötamine ja selle levitamine
7.2. Puhta tootmise põhimõtete tutvustamine

8. Välissuhetealane tegevus
8.1. Gluteenivaba märgise kasutusõiguse taotlemine ja märgise kasutusloa andmine Eesti tootjatele
8.2. Puhta tootmise põhimõtete välja töötamine
8.3. Osalemine Põhja- ja Baltimaade tsöliaakia seltside kohtumistel
8.4. Koostöö AOECSga (Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon)
8.5. Koostöö teiste Euroopa tsöliaakia seltside ja muude organisatsioonidega välismaal

ETS-i arengukava 2012-2014

1. Avalikkuse teavitamine tsöliaakiast
1.1. Tsöliaakia tutvustamine ajakirjanduses, raadios, televisioonis
1.2. Seltsi koduleht internetis
1.3. Seltsi lehekülg Facebookis

2. Koostöö meditsiinitöötajatega
2.1. Loengud arstidelt – vähemalt aastas korra gastroenteroloogi, toitlustusspetsialisti ja vajadusel mõne muu erialaspetsialisti loengud
2.2. Seltsi poolt koostatud diagnoosimise alase küsimustiku vastuste alusel saab selts andmeid oma töö paremaks korraldamiseks
2.3. Seltsi kodulehel võimalus personaalselt arsti poole pöörduda
2.4. Patsiendiinfo “Mis haigus on tsöliaakia?” ja “Tsöliaakiahaige meelespea” levitamine gastroenteroloogidele, perearstidele, neuroloogidele, allergoloogidele, nahaarstidele, hambaarstidele ja hematoloogidele
2.5. Koostöö toitumisspetsialistidega

3. Olemasolevate gluteenivabade toodete sortimendi tagamine
3.1. Koostöö jaekaubandusettevõtetega gluteenivabade toodete sortimendi tagamiseks
3.2. Koostöösidemete loomine gluteenivabade toiduainete importijatega
3.3. Koostöösidemete loomine kohalike gluteenivabade toiduainete küpsetajatega

4. Tsöliaakiaalase info s.h kirjanduse levitamine
4.1. Patsiendiinfo “Mis haigus on tsöliaakia?” levitamine
4.2. “Tsöliaakiahaige meelespea” levitamine
4.3. Lasteraamatu „Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni.“ levitamine
4.4. Info kodulehel ja Facebookis
4.5. Tsöliaakiahaigete poolt info levitamine ühiskondlikes asutustes – nt kauplused, toitlustusasutused
4.6. Infopäeva korraldamine
4.7. Mõistete tsöliaakia ja gluteenitalumatuse erinevuste välja selgitamine ja nende levitamine kodulehel
4.8. Gluteenivaba menüü võimaluse välja selgitamine lennufirmade seas
4.9. Kaubandus- ja toitlustustöötajatele juhendmaterjali välja töötamine
4.10.  Gluteenivaba märgise litsentsi välja andmisega seonduva uurimine
4.11. Tsöliaakiahaige jaoks uue juhendmaterjali välja töötamine
4.12. Gluteenivabade toodete tootmise nõuetega seonduva uurimine

5. Koolituste korraldamine
5.1. Vähemalt korra aastas küpsetuskoolituse korraldamine
5.2. Erinevad koolitused infopäevade raames

6. Tsöliaakiahaigete seas ühtekuuluvustunde loomine
6.1. Ühiste ürituste käigus probleemide teadvustamine, neile lahenduste otsimine ja üksteise toetamine
6.2. Suvelaagri korraldamine
6.3. Aastas korra spordiürituse korraldamine
6.4. Jõulupeo korraldamine

7. Koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonidega
7.1. Koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondiga
7.2. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga
7.3. Koostöö puuetega inimeste ja teiste organisatsioonidega Eestis
7.4. Koostöö teiste tsöliaakia seltsidega välismaal
7.5. Koostöö AOECSga (Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon)
7.6. Valmisolek osalemiseks nii puuetega inimestele mõeldud, kui kodanikualgatuse eesmärgile pühendatud erinevate foorumite, töögruppide, ümarlaudade, projektide jne töös

8. Tsöliaakiahaigete huvide kaitsmine
8.1. Seltsil lasub vastutus jälgida ühiskonnas toimuvaid protsesse tsöliaakia seisukohalt ning aktiivselt neisse sekkuda
8.2. Tsöliaakia Selts on tsöliaakiahaigete esindusorganisatsioon Eestis, seoses sellega ta esindab tsöliaakiahaigeid ning kaitseb nende huvisid

9. Koostöö restoranidega
9.1. Toitlustustöötajatele infomaterjali välja töötamine ja selle levitamine