ETS arengukava 2021 – 2023

Koostöös seltsi liikmete, vabatahtlike, FB jälgijate ning meie heade partneritega oleme loonud uue arengukava meie järgmisteks tegevusaastateks.

VAJUTA SIIA, et lugeda ETS arengukava 2021 – 2023

ETS-il on kokku 3 strateegilist sihti, mis on patsiendiorganisatsiooni tegevustes võrdselt olulised ning planeerimisel ja plaanide elluviimisel peamisteks teeviitadeks. Iga sihi all on kirjeldatud täpsemalt ära konkreetsed eesmärgid ning mõõdikud, mille alusel saame oma tegevuse edukust mõõta.

SIHT: Tsöliaakiat põdeva inimese huvid on mitmekülgselt toetatud

ETS alustab tsöliaatiku elukvaliteedi tagamiseks vajaliku riikliku toetussüsteemi ja toitumisnõustamissüsteemi võimalikkuse kaardistamist ja teeb esimesed sammud nende väljatöötamiseks. On oluline leida võimalusi kõrgehinnaliste gluteenivabade toodete ning ka psühholoogilise ja sotsiaalse toetuse jaoks läbi erinevate meetodite. Sealhulgas on vaja saada riiklikku statistikat esmadiagnooside kohta, et kaardistada tsöliaakiat põdevate inimeste tegelik arv ning seeläbi planeerida efektiivset huvikaitset koostöös KOV-ide ja riigiasutustega. Tsöliaatiku huvisid kaitseme ennekõike läbi kvaliteetse info jagamise.

SIHT: ETS on jätkusuutlik patsiendiorganisatsioon

Teades esmadiagnooside arvu on meil võimalik täpsemalt arvestada meie peamise huvigrupi suurusega Eestis. See aitab planeerida tegevusi kogu tsöliaakia kogukonna eest seismisel, liikmete värbamisel ning ühtlasi muudab meid veelgi arvestatavamaks partneriks oma koostööpartneritele ning seeläbi on meil võimalus olla kaasatud rohkem partnerite tegemistesse. Jätkusuutlikkus hõlmab endas nii finantsilist, organisatsiooni juhtimise kui ka liikmelisuse ja vabatahtlike värbamise protsesse, et tagada üleüldine tasakaalustatud areng.

SIHT: ETS on kompetente infoallikas

Tegutseme järgides teaduslikke põhimõtteid ning kogume kvaliteetset informatsiooni teadusallikatest ning rahvusvahelistest parimatest praktikatest, mida edastame sihtrühmadele läbi valdkondliku nõustamise, koolituste ja kasutame ka poliitikakujundamises. Tegutseme selle nimel, et avalikkus kajastaks tsöliaakia ja gluteenivaba dieediga seonduvat korrektselt ning teadlikkus rahvusvahelise gluteenivaba kaubamärgi ja puhta tootmise põhimõtete kohta tõuseks. Kõik eelnev aitab kaasa ETS-i kvaliteetse ja usaldusväärse kuvandi loomiseks ning olla seeläbi professionaalne partner.


ETS arengukava 2018 – 2020

ETS arengukava 2016 – 2018

ETS arengukava 2014 – 2016

ETS arengukava 2012 – 2014

Viimati uuendatud: 01.02.2022