Eesti Tsöliaakia Selts on omaalgatuslik mittetulundusühinguna tegutsev patsiendiorganisatsioon.

Missioon – Tsöliaakiahaigete heaolu ja elukvaliteedi tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Visioon – Eesti Tsöliaakia Selts on professionaalne ja innovaatiline oma haigusega seotud valdkonna tervisepoliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.


Peamised tegevussuunad on järgmised:

 • tsöliaakiahaigete huvide kaitsmine
 • avalikkuse teavitamine tsöliaakiast
 • koostöö meditsiinitöötajatega
 • koostöö toitlustusettevõtete ja toiduainete tootjatega
 • gluteenivaba kaubamärgi litsentsilepingute sõlmimine
 • uute võimaluste otsimine gluteenivabade toodete hankimiseks
 • tsöliaakiaalase info levitamine
 • koolituste korraldamine
 • tsöliaakiahaigete seas ühtekuuluvustunde loomine
 • koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonidega

Eesti Tsöliaakia Seltsi katusorganisatsioonideks on Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon (AOECS). Eesti Tsöliaakia Seltsi kuulub 213 liiget, neist 83 tsöliaakiahaiget. Seltsi juhib viieliikmeline juhatus – Aive Antson, Katre Trofimov, Kaja Schumann, Signe Keerd ja Anni Adamson.

Organisatsioon järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid, mis on kirjas vabaühenduste eetikakoodeksis.

Seltsi ajalugu

Eesti Tsöliaakia Selts tuli kokku 1996. aasta märtsis tsöliaakiat põdevate laste vanemate ja Tartu Ülikooli Lastekliiniku lastearstide dr Külli Miti ja dr Oivi Uibo initsiatiivil. 23. märtsil 1996. aastal kirjutasid esimesed tsöliaakiahaige lapsega pered avaldused sooviga astuda Tsöliaakia Seltsi liikmeteks. Seltsi asutamiskoosolek toimus 14. veebruaril 1998. aastal Tartus ning samal aastal registreeriti Eesti Tsöliaakia Selts mittetulundusühinguna.

1998. aasta suvel astus selts Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmeks ning 2006. aastal AOECS-i (Association of European Coeliac Societies – Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon) liikmeks. Seltsi peamine rahastaja on Eesti Puuetega Inimeste Fond, erinevaid projekte on rahastanud ka Hasartmängumaksu Nõukogu, Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon ja Eesti Haigekassa.

Meie väärtused:

 • ühtekuuluvus
 • teadlikkuse tõstmine
 • positiivsus
 • elukvaliteet
 • tervis

Teenused

 • infomaterjalide (“Tsöliaakiahaige meelespea”, GV kaubamärgi bukletid) levitamine
 • lasteraamatu “Miina vanaema juures. Kui ei tohi süüa gluteeni.” levitamine
 • koolituste korraldamine tootjatele, horeca sektorile, haiglatele, riigiasutustene jne.
 • ürituste (üldkoosolekud, infopäevad, suvelaagrid, jõulupeod) korraldamine
 • tsöliaakiahaigete nõustamine

Viimati uuendatud: 08.04.2020