Eesti Tsöliaakia Selts on omaalgatuslik mittetulundusühinguna tegutsev organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on tsöliaakiahaigete toetamine ning nende huvide eest seismine.

Eesti Tsöliaakia Seltsi põhiülesandeks on tsöliaakiahaigete elukvaliteedi parandamine.

Peamised tegevussuunad on järgmised:

 • tsöliaakiahaigete huvide kaitsmine
 • avalikkuse teavitamine tsöliaakiast
 • koostöö meditsiinitöötajatega
 • koostöö toitlustusettevõtete ja toiduainete tootjatega
 • gluteenivaba kaubamärgi litsentsilepingute sõlmimine
 • uute võimaluste otsimine gluteenivabade toodete hankimiseks
 • tsöliaakiaalase info levitamine
 • koolituste korraldamine
 • tsöliaakiahaigete seas ühtekuuluvustunde loomine
 • koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonidega

Eesti Tsöliaakia Seltsi katusorganisatsioonideks on Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon. Eesti Tsöliaakia Seltsi kuulub 182 liiget, neist 70 tsöliaakiahaiget. Seltsi juhib kolmeliikmeline juhatus – Aive Antson, Riin Jõgi ja Katre Trofimov.

Seltsi ajalugu

Eesti Tsöliaakia Selts tuli kokku 1996. aasta märtsis tsöliaakiat põdevate laste vanemate ja Tartu Ülikooli Lastekliiniku lastearstide dr Külli Miti ja dr Oivi Uibo initsiatiivil. 23. märtsil 1996. aastal kirjutasid esimesed tsöliaakiahaige lapsega pered avaldused sooviga astuda Tsöliaakia Seltsi liikmeteks. Seltsi asutamiskoosolek toimus 14. veebruaril 1998. aastal Tartus ning samal aastal registreeriti Eesti Tsöliaakia Selts mittetulundusühinguna.

1998. aasta suvel astus selts Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmeks ning 2006. aastal AOECS- i (Association of European Coeliac Societies – Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon) liikmeks. Seltsi peamine rahastaja on Eesti Puuetega Inimeste Fond, erinevaid projekte on rahastanud ka Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Haigekassa.

Teenused

 • infomaterjalide (“Tsöliaakiahaige meelespea”, GV kaubamärgi bukletid) levitamine
 • lasteraamatu “Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni.” levitamine
 • koolituste korraldamine
 • ürituste (üldkoosolekud, infopäevad, suvelaagrid, jõulupeod) korraldamine
 • tsöliaakiahaigete nõustamine