1. ja 16. märtsil 2024 toimus Tallinki hotellis vabatahtlikele mõeldud koolitus, kus koolitajaks oli Kati Tikenberg (OÜ Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid). Koolitus toimus „Ühtne ja sünergiline meeskond“ egiidi all ning keskenduti teemale „Kuidas kiiresti muutuvas keskkonnas paremini kohaneda?“.

Koolitusel toodi välja:

  • Kiired muutused on igal pool. Muutused toimuvad organisatsioonis, perekonnas ja ka globaalselt. Võtmeküsimused on – kuidas kohaneda muutustega, kuidas saada hakkama olukordadega, kus plaane pidada ei saa või neid ei ole võimalik täita, sest maailm on vahepeal muutunud?
  • Resilentsus ehk säilenõtkus – väliskeskkonnast tulevad kiired muutused tõmbavad meid pingesse (näitena – kui võtad kätte kummirõnga ja tõmbad selle pingule). Säilenõtkus on võime liikuda tagasi vanasse asendisse
  • Igakord, kui me pinguli tõmbume ja tagasi vanasse asendisse läheme, me õpime ja areneme või vähemalt peaksime seda tegema. Õppida ja areneda saab erinevatest olukordadest, st nii positiivsetest kui negatiivsetest.
  • Säilenõtkus on 21 .sajandi oskus. Teadustööd näitavad, et säilenõtkus on geneetiline, kuid väga suures osas on see arendatav.
  • Eestlased on rahvusena jäigad ehk nad ei ole üldse säilenõtked. Seda näitavad ka Eestis läbi viidud uuringud, nt 47% eestlastest kannatab vaimse tervise probleemide käes, mis näitab, et meil ei ole võimet pinges olekust tagasi minna.

Kokkuvõtteks saab öelda, et koolitusel käsitleti vabatahtlikele olulisi teemasid, nt kuidas hakkama saada erinevate rollidega elus (pere, töö, hobid, vabatahtlik tegevus) ja seejuures säilitada hea tervis ja rõõmus meel.