Gluteenivaba kaubamärgi kasutamiseks oma toodetel tuleb sõlmida litsentsileping Eesti Tsöliaakia Seltsi ja tootja vahel.

Litsentsileping sõlmitakse aastaks ning pikendatakse lepingutingimuste täitmise korral aasta kaupa. Litsentsileping määrab ära kaubamärgi kasutamise tingimused, õigused ja kohustused ning selle alusel väljastatakse tootele registreerimisnumber.

Tootjal, kes soovib kasutada gluteenivaba kaubamärki, tuleb arvestada järgmiste kuludega:

  • Litsentsilepingu tasu, mis sõltub registreeritud gluteenivabade toodete netokäibe suurusest (vt. tabel allpool). Tuleb tasuda igal aastal vastavalt eelmise aasta netokäibele
  • Tootmise auditeerimistasu, mis sõltub ettevõtte tootmishoone suurusest ning rakendatavate HACCP juhendite arvust . Tuleb tasuda igal aastal, sest positiivne auditeerimistulemus on lepingu pikendamise eelduseks. Väike-ettevõttele (kuni 20 töötajat, 1-3 HACCP-it ja 1 tegevuskoht) on audit odavam, kui suurematele. Lisa HACCP skeemi ja/või tegevuskoha puhul tuleb arvestada lisamahuga ning auditeerimise kallinemisega. Täpsema auditi pakkumise saamiseks pöörduge meie koostööpartneri Bureau Veritas Eesti OÜ poole – tallinn@ee.bureauveritas.com
  • Kaubamärki omavate toodete iga-aastane gluteenisisalduse kontroll gluteenianalüüsiga Põllumajandus- ja Toiduameti laboris LABRIS.

Litsentsitasud

Litsentsitasud

Netokäive €:
Netomüügikäibe suurus €-s vastavalt käesoleva litsentsilepingu Mõistete definitsioonile: registreeritud toodete kogumüük eurodes, millelt on maha arvatud kindlustus, kõik mahaarvatised, soodustused ja muud hinnaalandid ning käibemaks või muud maksud, võttes aluseks eri riikide müügitingimused.

Täpne litsentsitasu alampiir €:
Täpne alampiir, ehk kui käibe suurus on täpselt 50 000€, siis on aastane lepingutasu 300,00€.

Tasu, mis lisandub, kui ületatakse alampiir €:
Tasu, mis lisandub, kui käive ületab alampiiri, ehk kui käive on 48 000€, siis on ettevõtte litsentsitasu 225€ + (48 000-25 000) x 0,20% = 225€ + 46€ ehk kokku 271€

Viimati uuendatud: 15.03.2024