Seltsi liikme liikmemaks 1. jaan-31. dets:
leibkond 17 eurot
täiskasvanu 12 eurot
pensionär/vähenenud või puuduv töövõime/üksi last kasvatav 10 eurot

ETSs kinnitati uus liikmemaksu ja ürituste osalustasude maksmise kord.
Alates jaanuarist 2018 tuleb tasuda uue korra alusel: Liikmemaks

Et saada üksikvanema soodustust, tuleb igal aastal esitada vabas vormis avaldus ning saata see digi- või skänneeritult allkirjaga  e-postile  info@tsoliaakia.ee või posti teel paberkandjal Toompuiestee 10, 10137, Tallinn. Kindlasti lisada avaldustele laste nimed ja sünniaastad.

Seltsi arveldusarve number on: EE142200001120243241

Liikmemaks tasuda hiljemalt 1. märtsiks (maksekorralduse kuupäev), hilisematele maksjatele seltsi liikme soodustused ei laiene.

Viimati uuendatud: 11.05.2022