EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1169/2011
25. oktoober 2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.
Toidus sisalduvad põhilised allergeenid (sh gluteeni sisaldavad teraviljad) peavad olema esitatud toidu pakendil või müügikohast muudest koostisosadest trükikirjas eristuvana.


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 828/2014
30. juuli 2014, milles käsitletakse tarbijatele esitatava teabe nõudeid gluteeni puudumise või selle vähendatud sisalduse kohta toidus.