EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1169/2011
25. oktoober 2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 828/2014
30. juuli 2014, milles käsitletakse tarbijatele esitatava teabe nõudeid gluteeni puudumise või vähendatud sisalduse kohta toidus.