Välisekspert Lauri Luide viis kevadel 2023 seltsi vabatahtlike seas läbi rahulolu- ja motivatsiooniteemalised intervjuud, kus osales 11 ETSi vabatahtlikku kokku viiel intervjuul (osad intervjuud toimusid rühmaintervjuudena).

Lühikokkuvõte intervjuudest:

 • Põhjustest, miks inimesed ETSi vabatahtlikuks hakkasid, toodi olulisemana välja, et taheti ühiskonnale midagi tagasi anda. Mäletati tsöliaakia diagnoosimise aega ja toodi välja, et siis oli seltsist palju tuge ja kasu.
 • Vabatahtlike kaasamiseks tuleb luua selgus, et mille jaoks ETS vabatahtlikke vajab; kaardistada väiksemad ampsud, et alustamine oleks lihtsam ja tegevusi viia Tallinnast kaugemale.
 • Vabatahtlikke võiks olla rohkem. Olemasolevad vabatahtlikud on tublid, aga kuna tegevusi ja suundi on väga palju, siis paljud on ülekoormatud. Uute diagnooside tõttu potentsiaalseid vabatahtlike seltsi juurde tuleb, aga enamiku liikmete jaoks jääb vabatahtlikuna panustamise võimalus kaugeks. Selts on paratamatult, nagu ühiskond laiemalt, muutunud väga Tallinna keskseks. Väljapool on vähem tegevusi ja vähem inimesi. Peaks uurima, kas see on korrelatsioonis liikmeskonnaga või peaks panustama rohkem mõnes muus maakonnas.
 • ETSi vabatahtlike jaoks on kõige olulisemad väärtused: inimesed, professionaalsus, usaldusväärsus, pühendumus, liikmed, vabatahtlikud, arenguvõimalused
 • Vabatahtlikud ootavad, et ETSi liikmed neid märkaks ja tänaks. Samuti oodatakse kord aastas tänuüritust ning sponsorite kingitusi.
 • ETSil on täna kõige enam vajaka rahast, tõhusast juhtimisest, meestest ja noortest.
 • Vabatahtlikud ootavad selgemat tööjaotust, kontaktkohtumisi, spetsiifilist tänamist.
 • ETSi kuvand arstide seas on väga hea. Organisatsiooni peetakse professionaalseks ja seda julgetakse soovitada. Kõrvaliste inimeste jaoks on ETS tundmatu.
 • Vabatahtlike tulevikuootused:
 • Et lapsed saaksid lasteasutustes süüa gluteenivabalt
 • Et arstid teaksid, mis on tsöliaakia
 • Et noored leiaksid seltsi tee
 • Et selts teeniks omatulu
 • Et selts saaks finantsiliselt tugevamaks ja noortepärasemaks.