Sügisel 2023 viidi lõppkasusaajate seas läbi küsitlus, et saada tagasisidet seltsi senisele tegevusele ning koguti sisendit uueks 2024 – 2026 arengukavaks. Lõppkasusaajateks oli tsöliaakia kogukond (nii seltsi liikmed kui FB jälgijad) ja ETSi partnerid.

Üldistatult tõid lõppkasusaajad välja järgmised ETSi arenguvajadused:

 • teadlikkuse tõstmine kauplustes, koolides/lasteaedades, toitlustuskohtades, avalikus sektoris, tootjate seas ja ühiskonnas
 • toetuse taotlemine tsöliaakiaga inimestele
 • koostöö PTAga, et suurendada gluteeni- ning ristsaastumise vaba toidu valikut
 • lasteaedades ja koolides tsöliaakiaga lastele õige toit
 • toitlustuskohtade, kaubanduskettide ja haigla toitlustajate koolitamine
 • teadlikkuse tõstmine noorte seas
 • rohkem pereüritusi
 • info jagamine gluteenivabade toodete kohta
 • toitumisalased koolitused veebis
 • gluteenivaba toidu kaubamärgi promomine
 • infot mittetsöliaakia gluteenitundlikkuse kohta
 • igas maakonnas oma tsöliaakia eestvedaja ja kokkusaamised mõned korras aastas
 • juriidiline abi
 • kogemuslood
 • kuidas peale diagnoosi saamist hakkama saada (saab siduda kogemuslugudega)
 • rääkida tsöliaakiast pigem positiivsemas kui negatiivses võtmes.