Siia oleme kogunud kokku erinevad Eesti Vabariigis kehtivad seadused ja määrused, mis puudutavad toitu ja selle valmistamist ning millest lähtuvalt on tsöliaatikutel õigus saada gluteenivaba toitlustust erinevates asutustes:

Toiduseadus:
Käesolevas seaduses sätestatakse toidu käitlemise alused, käitleja enesekontroll ning riiklik järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks.
Alates 01.12.2021 kehtiv seadus

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses
§4 p 2 viitab, et haigustest tingitud põhjustel määratakse kliendile tervishoiu- ja hoolekandeasutustes eridieet.’

Alates 01.01.2010 kehtiv määrus

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis
2. peatükk § 5 viitab, et tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse koolieelses lasteasutuses ja koolis tulenevalt tervishoiutöötaja soovitustest ning koostöös lapsevanema ja lasteasutuse pidajaga, tagades vastavalt lapse vanuserühmale ettenähtud toiduenergia- ja toitainetevajaduse ning osakaalu toidukordade ajal.

Alates 23.04.2012 kehtiv määrus

Viimati uuendatud: 16.03.2022