Juhtimissüsteemi koostamise eesmärgiks oli kirjeldada ära ETSi töökorraldus, et kõik seltsi vabatahtlikud saaksid sellest ühtemoodi aru ning juhtimine ja töökorraldus oleksid süsteemsed, selged ja läbipaistvad. Juhtimissüsteem lihtsustab organisatsiooni struktuurist ja tegevustest arusaamist, mis omakorda loob eeldused uute vabatahtlike kaasamise lihtsustamiseks ning olemasolevate vabatahtlike tegevustele selgemate piiride seadmist.

Juhtimissüsteem on kättesaadav ETSi kodulehelt ning selles on järgmised teemad:

  • ETSi juhtimine
  • Liikmeskond
  • Personal
  • Huvigrupid ja partnerid
  • Finantsjuhtimine
  • Infojuhtimine

Lisaks koostati või kaasajastati kõikide olulisemate vabatahtlike tegevusjuhendid (valdkonnajuhid, koolituste koordinaator, kommunikatsioonijuht, gluteenivaba toidu kaubamärgi koordinaator, kaubandusvaldkonna koordinaator, gluteenivaba tootmise koordinaator). Vabatahtlike tegevusjuhend on kui ametijuhend, mis aitab vabatahtlikul aru saada, milliseid tegevusi peab ta teostama.

Juhtimissüsteemi kirjeldus valmis suvel 2023 ning seda piloteeriti september 2023 – märts 2024. Märtsis toimus töötuba, kus välisekspert Liis Metsamardi (Eesti Kvaliteediühing) eestvedamisel analüüsiti piloteerimise tulemusi ning anti see kinnitamiseks üle seltsi juhatusele.

Juhtimissüsteemist saate lugeda lähemalt SIIT