Riina Allikas viis veebruaris 2024 läbi kuue selle projekti käigus värvatud vabatahtlikuga individuaalsed intervjuud, et uurida nende sisselamist ning rahulolu ETSs.

Uued vabatahtlikud ütlesid, et üldiselt on nad hästi ETSi tegemistesse sisse elanud, neid on kaasatud ja toetatud. Mõned vastused:

  • Mind võeti väga toredalt vastu ning ei tundnud üldse n-ö seda vanusevahet, vaid mind võeti kui nn omavanust, sain iga kell abi küsida ning seletati ilusti lahti, kui aru ei saanud
  • Iseenesest sujus kõik hästi, aga tajusin, et uuele inimesele olid ka ootused igas osas väga suured. Ootus tegutseda mitmes valdkonnas korraga
  • Ega väga sellist „sisseelamise“ faasi ei saanudki olla, vaid kohe olid sisulised koosolekud, kus sai juba ennast tegevustesse kirja panna jms. Paljud terminid ja ürituste sisu tuli kiiresti googeldades selgeks saada ja käigu pealt mõista, kuhu ennast saab kirja panna.

Lisaks küsiti, et mida peaks ETS oma tegevuses muutma. Mõned vastused:

  • Kodulehe „värskendus“ – praegu on siin vanad materjalid vanade terminitega.
  • Teha vabatahtlikest väike nupuke sotsmeedia kanalitesse/kodulehele ehk kes me päriselt oleme – vabatahtlike positiivsed kogemused/lood, mis tekitaksid ka teistes soovi vabatahtlikku tööd tegema hakata
  • Valdkondade tutvustus – millega me tegeleme, kes sinna kuuluvad, väike pildike ja jutt. Ehk siis, mida otsesema ja inimlikuma suhte saame luua, seda rohkem oleme ka „päris inimese“ nägu, mitte lihtsalt üleinformeeritud koduleht. Ikka on ju parem teada, kellega sa päriselt kuskil e-mailis vms suhted
  • Rohkem turundust
  • Üldiselt tõstma teadlikkust tsöliaakiast, sest mida rohkema sihtgrupini jõuaksime, seda rohkem saaksime enda tegemistele tähelepanu ning seeläbi ka uusi huvilisi.
  • Suurem koostöö haiglatega, kus inimesed/nende lähedased saavad tsöliaakia diagnoosi ning on alguses väga šokis- mida süüa, kuidas edasi jne. Seejärel saaks selts nad kohe enda „tiiva alla“ võtta.

Lisaks toodi välja, et hästi on see, et selts toetab ja koolitab vabatahtlikke. Toodi välja, et ETSs on pühendunud inimesed, kes tahavad väga panustada. Veel märgiti, et vabatahtliku jaoks on hästi oluline fookus ja ka see, et vabatahtliku töö on kõige muu kõrvalt, milleks peab inimene motiveeritult aega leidma.