Tsöliaakia, sotsiaalsus ja gluteenivaba toitumine

Täienduskoolitusasutuse

nimetus

Eesti Tsöliaakia Selts
Õppekava nimi Tsöliaakia, sotsiaalsus ja gluteenivaba toitumine
Õppevaldkond Haridus
Õppesuund Haridus
Õppekavarühm Koolieelikute õpetajate koolitus
Koolituse kogumaht

4 akadeemilist tundi:

3 tundi auditoorset tööd

1 tund praktilist tööd.

 

Praktikat ega iseseisvat tööd antud koolitus ei sisalda

Õppekava koostamise alus

Kutsestandard Õpetaja, tase 6

Kohustuslik kompetents B2.1.4

Sihtgrupp Alushariduse pedagoogid, koolieelse lasteasutuse õpetajad, õpetajate abid

Õppe alustamise

tingimused

Eesti keele oskus vähemalt B1 tase.
Õppe eesmärk Lasteasutuste pedagoogid, õpetajad ja nende abid toetavad tsöliaakiaga lapsi lähtudes erineva toitumisvajadusega laste eripärast.
Õpiväljundid

 

●      mõistab tsöliaakia eripära ning eristab seda teistest gluteenist põhjustatud haigustest

●      teab gluteenivaba toitumise põhimõtteid

●      toetab sotsiaalselt tsöliaakiaga lapsi.

Õppesisu
  1. Tsöliaakia
  2. Gluteenivaba toitumine
  3. Tsöliaakiaga lapse sotsiaalne toetamine
Õppemeetodid Arutlus, erinevad aktiivõppe meetodid, praktiline harjutus
Õppekeskkonna kirjeldus Õppeklass, kus on võimalus kasutada internetti ja läbi viia rühma- ning praktilisi töid.
Iseseisev töö Otseselt koolitus iseseisvat tööd ei sisalda, kuid kasuks tuleb antud teemaga seotud materjalide iseseisev läbitöötamine  lisaks koolitusel õpitule
Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppematerjalid. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Lisaks saab tutvuda ETSi kodulehel olevate materjalide ja esitlustega:

https://tsoliaakia.ee/

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on:

● osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;

● testi sooritamine (80% vastustest peavad olema õigesti vastatud).

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:

● õpiväljundeid hinnatakse testi abil vastavalt

hindamiskriteeriumitele.

 

Hindamiskriteeriumid:

●      selgitab tsöliaakia eripära ja eristab seda teistest gluteenist põhjustatud haigustest

●      eristab gluteeni sisaldavaid ja gluteenivabu toiduaineid

●      kirjeldab tsöliaakiaga lapse sotsiaalse toetamise võimalusi

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Koolitaja peab olema läbinud ETSi sisekoolituse

 

Gluteenivaba toiduvalmistamine

Täienduskoolitusasutuse

nimetus

Eesti Tsöliaakia Selts
Õppekava nimi Gluteenivaba toiduvalmistamine
Õppevaldkond Tervis ja heaolu
Õppesuund Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppesuund
Õppekavarühm Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolituse kogumaht

 

5 akadeemilist tundi:

1 tund auditoorset tööd

4 tundi praktilist tööd.

 

Praktikat ega iseseisvat tööd antud koolitus ei sisalda

Õppekava koostamise alus Tsöliaakia kogukonna vajadus
Sihtgrupp Tsöliaakiaga inimesed, nende lähedased, kõik soovijad

Õppe alustamise

tingimused

Eesti keele oskus tasemel vähemalt B1
Õppe eesmärk Kursusel osalejad valmistavad toitu gluteenivabalt
Õpiväljundid

 

●      valib korrektsed toorained

●      teab ristsaastumise vältimise võimalusi

●      valmistab gluteenivaba toitu

Õppesisu
  1. Gluteenivaba toiduvalmistamise põhimõtted
  2. Gluteenivaba toiduvalmistamine
Õppemeetodid Arutlus, praktiline toiduvalmistamine
Õppekeskkonna kirjeldus Kaasaegsete seadmete ja vahenditega õppeklass
Iseseisev töö Otseselt koolitus iseseisvat tööd ei sisalda, kuid kasuks tuleb antud teemaga seotud materjalide iseseisev läbitöötamine  lisaks koolitusel õpitule
Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppematerjalid (retseptid). Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Täiendavad õppematerjalid:

1. Angerjärv, M., Ojeda Ramos, A., Vaga, A. (2015). Gluteenivabad küpsetised. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.

2. Donnermeyer, A. (2017). Jahuvabad küpsetised: gluteenivabad ja maitsvad. Tallinn: Sinisukk.

3. Donnermeyer, A. (2019). Maitsvad jahuvabad küpsetised: pitsad, quiche’id ja muu gluteenivabalt. Tallinn: Sinisukk.

4. Eesti Tsöliaakia Selts. Retseptid. https://tsoliaakia.ee/retseptid/

5. Hakonen, K. (2018). Koogiga pai: naturaalsed maitsed ilma gluteeni-, kaseiini-, laktoosi- ja valge suhkruta. Tallinn: Hea Lugu.

6. Hakonen, K. (2019). Brantš: puhtad maitsed ja rõõm koos söömisest. Tallinn: Hea Lugu.

7. Luide, S. (2014). 10 jahu soolastes ja magusates küpsetistes Tallinn: Varrak.

8. Maastik, J., Laig. A. (2014). Gluteenivabad kaseiinivabad laktoosivabad toidud. Tartu: A. Laig.

9. Mihkelsoo, M. (2018). Tervislikud tatratoidud. Tallinn: RemedyWay.

10. OÜ Eritoitumine. https://eritoitumine.ee/

11. Sildre, E. (2013). Gluteenivabad retseptid. Tallinn: Tere.

12. Vesingi, M. (2013). Gluteenivabad toidud. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.

13. Vesingi, M. (2015). Tervise hoidmise toidud. 3: laktoosita, kaseiinita, gluteenita. T

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on:

● koolitusest 100% osavõtt ja vähemalt ühe gluteenivaba toidu valmistamises osalemine

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:

● õpiväljundeid hinnatakse läbi praktilise töö e gluteenivaba toidu valmistamise.

Hindamiskriteeriumid:

●      eristab gluteeni sisaldavaid ja gluteenivabu toiduaineid

●      selgitab gluteenivaba toidu valmistamisel ristsaastumise vältimise võimalusi

●      valmistab gluteenivaba toidu.

Väljastatavad dokumendid Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Koolitaja peab olema läbinud ETSi sisekoolituse