27. jaanuaril 2024 toimus vabatahtlike seminar, mille eesmärgiks oli kokku tuua uued ja olemasolevad vabatahtlikud, tutvustada ETSi töökorraldust ning rääkida vabatahtliku töö põhimõtetest ja väärtustest.

Seminari külaliseks oli Heleene Lippmaa Eesti Vabaühenduste Liidust, kelle vastutusaladeks on liikmetöö koordineerimine, annetuste kogujate võrgustiku eestvedamine ja vabaühenduste juhtide võimekuse programmid. Lisaks on Heleene ka kogukonnajuht. Heleene tutvustas vabatahtlikkuse trende ja rääkis vabatahtlikkuse põhimõtetest laiemalt. Ta tutvustas ka viimast suuremat üle-Eestilist vabatahtlikkuse uuringut, kus kajastati vabatahtliku tööga seonduvat aastatel 2013-2018. Samuti tutvustas ta heategevuse harjumusi maailmas.