Alates 1.07.2016 on ETS kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.
See tähendab, et eraisikutel on tuludeklaratsiooni esitades võimalik saada tagasi tulumaksu osa ning juriidilised isikud ei maksa teatud ulatuses tulumaksu.
Loe lähemalt maksustamise teemal Hea Kodanik lehe infomaterjalist – SIIT

Osaleme 2022. aastal esmakordselt 29.11 toimuval Annetamisetalgutel ning loodame, et toetad meid, et saaksime tellida SA Praxis Poliitikauuringute Keskuselt läbi uuringu “Kui kallis on elada tsöliaakiaga?” tsöliaakiaga elamisel tekkivate täiendavate kulude suuruse kohta.
Vajame inimeste abi, sest uuringu hind on 3x seltsi põhi eelarve suurus (st u 30 000 eurot).
Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus tsöliaakia korral ei saa inimene toetust kallite gluteenivabade toiduainete ostmiseks ega raviplaani järgi täiendavaid toetavaid tervishoiuteenuseid. Korraliku analüüsi tulemusega hinnatakse rahvusvahelisi praktikaid, et võrrelda, kas ja kuidas on võimalik kohandada mujal rakendatavat Eestis kohandatavateks ning uuritakse ka sihtrühma suurust, keda pakutud lahendused mõjutaksid, et mõista ka võimalikku kulutust riigile.

Selgitusse palume kirjutada: Annetamistalgud 2022

Oleme tänulikud iga euro eest!

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ
arvelduskonto Swedbank: IBAN EE772200221044405071
SWIFT kood/BIC HABAEE2X

Kui sa tunned, et soovid toetada meie tegemisi tsöliaatikute huvikaitse edendamiseks ja gluteenivaba toidu kättesaadavuse parendamiseks, siis ootame teie annetusi.

Tegutseme arengukava järgi oma strateegiliste sihtide täitmise nimel:

ETS-il on kokku 3 strateegilist sihti, mis on patsiendiorganisatsiooni tegevustes võrdselt olulised ning planeerimisel ja plaanide elluviimisel peamisteks teeviitadeks. Iga sihi all on kirjeldatud täpsemalt ära konkreetsed eesmärgid ning mõõdikud, mille alusel saame oma tegevuse edukust mõõta.

SIHT: Tsöliaakiat põdeva inimese huvid on mitmekülgselt toetatud

ETS alustab tsöliaatiku elukvaliteedi tagamiseks vajaliku riikliku toetussüsteemi ja toitumisnõustamissüsteemi võimalikkuse kaardistamist ja teeb esimesed sammud nende väljatöötamiseks. On oluline leida võimalusi kõrgehinnaliste gluteenivabade toodete ning ka psühholoogilise ja sotsiaalse toetuse jaoks läbi erinevate meetodite. Sealhulgas on vaja saada riiklikku statistikat esmadiagnooside kohta, et kaardistada tsöliaakiat põdevate inimeste tegelik arv ning seeläbi planeerida efektiivset huvikaitset koostöös KOV-ide ja riigiasutustega. Tsöliaatiku huvisid kaitseme ennekõike läbi kvaliteetse info jagamise.

SIHT: ETS on jätkusuutlik patsiendiorganisatsioon

Teades esmadiagnooside arvu on meil võimalik täpsemalt arvestada meie peamise huvigrupi suurusega Eestis. See aitab planeerida tegevusi kogu tsöliaakia kogukonna eest seismisel, liikmete värbamisel ning ühtlasi muudab meid veelgi arvestatavamaks partneriks oma koostööpartneritele ning seeläbi on meil võimalus olla kaasatud rohkem partnerite tegemistesse. Jätkusuutlikkus hõlmab endas nii finantsilist, organisatsiooni juhtimise kui ka liikmelisuse ja vabatahtlike värbamise protsesse, et tagada üleüldine tasakaalustatud areng.

SIHT: ETS on kompetente infoallikas

Tegutseme järgides teaduslikke põhimõtteid ning kogume kvaliteetset informatsiooni teadusallikatest ning rahvusvahelistest parimatest praktikatest, mida edastame sihtrühmadele läbi valdkondliku nõustamise, koolituste ja kasutame ka poliitikakujundamises. Tegutseme selle nimel, et avalikkus kajastaks tsöliaakia ja gluteenivaba dieediga seonduvat korrektselt ning teadlikkus rahvusvahelise gluteenivaba kaubamärgi ja puhta tootmise põhimõtete kohta tõuseks. Kõik eelnev aitab kaasa ETS-i kvaliteetse ja usaldusväärse kuvandi loomiseks ning olla seeläbi professionaalne partner.

Seltsi aadress:
Toompuiestee 10, 10137, Tallinn
info@tsoliaakia.ee
registrikood 80030400

Viimati uuendatud: 15.11.2022