Eesti Tsöliaakia Selts sai rahastust Aktiivsete Kodanike Fondist, et alustada 2023 aastal projektiga “Eesti Tsöliaakia Seltsi tegutsemisvõimekuse arendamine”.

Projekti periood: 01.märts 2023 – 30. aprill 2024
Eelarve: 17144.82, millest ACF tasub 16144.82

Projekti eesmärk: Eesti Tsöliaakia Seltsi tegutsemisvõimekus ja jätkusuutlikkus on tugevdatud läbi süsteemse juhtimise

Projekti avakohtumine: 16. märts 2023

Projekti meeskond:

 • Aive Antson – projektijuht
 • Aive Antson ja Sigrit Keerd – juhtimissüsteem
 • Merle Maisla – koordinaator
 • Kätlin Talumaa – vabatahtlike seminar
 • Terje Karp – raamatupidaja
 • Turundus – Sigrit Keerd
 • Liis Metsamart – välisekspert
 • Kati Tikenberg – välisekspert
 • Juhatus, Gerti Roosinupp – jooksvad tegevused vabatahtlike värbamisel

Projekti tegevused ja ajajoon:

 1. Vabatahtlike motivatsioon ja õnneindeks – aprill 2023
 2. Lõppkasusaajate seas küsitluste läbiviimine – aprill 2023
 3. Juhtimissüsteemi analüüs seisuga – mai 2023
 4. Töötoad juhtimissüsteemi kirjeldamiseks – mai-juuni 2023
 5. Valdkonnajuhtide tegevusjuhendid – august 2023
 6. Juhtimissüsteemi kirjeldus – august 2023
 7. Valdkonnajuhtide värbamine – september-oktoober 2023
 8. Uute valdkonnajuhtide tegevuse alustamine – oktoober 2023
 9. Uute vabatahtlike värbamine – oktoober 2023
 10. Valdkonnajuhtide ja juhatuse meeskonnakoolitus – “Ühtne ja sünergiline meeskond” – oktoober 2023
 11. Vabatahtlike seminar – november 2023
 12. Töötuba juhtimissüsteemi hindamiseks – märts 2024
 13. Töötuba valdkonnajuhtide tegevuse hindamiseks – märts 2024
 14. Lõpuseminar märts 2024

Vabatahtlike rahulolu- ja motivatsiooniteemalised intervjuud

Välisekspert viis seltsi vabatahtlike seas läbi rahulolu- ja motivatsiooniteemalised intervjuud, kus osales 11 vabatahtlikku kokku viiel intervjuul (osad intervjuud toimusid rühmaintervjuudena).

Miks hakkasid vabatahtlikuks?

Tahtsin midagi ühiskonnale tagasi anda, kui mulle see diagnoos pandi, siis mäletan, et mul oli seltsist palju tuge ja kasu ja tahaks tagasi anda teistele.

 

Mida peaks ETS veel tegema, et rohkemate vabatahtlikeni jõuda?

 • Luua selgus, mille jaoks vabatahtlikke vajame
 • Kaardistada väiksemad ampsud, et alustamine oleks lihtsam
 • Tegevusi viima Tallinnast kaugemale.

 

Vabatahtlikke võiks olla rohkem. Olemasolevad vabatahtlikud on tublid, aga kuna tegevusi ja suundi on väga palju, siis paljud on ülekoormatud. Uute diagnooside tõttu potentsiaalseid vabatahtlike stabiilselt seltsi juurde tuleb, aga enamiku liikmete jaoks jääb vabatahtlikuna panustamise võimalus kaugeks. Selts on paratamatult, nagu ühiskond laiemalt, muutunud väga Tallinna keskseks. Väljapool on vähem tegevusi ja vähem inimesi. Peaks uurima, kas see on korrelatsioonis liikmeskonnaga või peaks panustama rohkem mõnes muus maakonnas.

Milliseid väärtusi peaks ETS pakkuma?

Kõige olulisemad väärtused on:

 • Inimesed
 • Professionaalsus
 • Usaldusväärsus
 • Pühendumus
 • Liikmed
 • Vabatahtlikud
 • Arenguvõimalused

Kuidas peaks väljenduma hoolivus vabatahtlike suhtes?

 • Kui sihtrühm märkab ja tänab (liikmed)
 • Tänuüritused, nt kord aastas
 • Kingitused sponsorite abiga.

Millest jääb ETSil täna kõige enam vajaka?

 • Raha
 • Tõhusam juhtimine
 • Mehed ja noored.

Kuhu tuleks praegusest enim panustada, et vabatahtlikud tunneksid end hästi?

 • Selgem tööjaotus
 • Näost-näkku kokkusaamised
 • Spetsiifiline tänamine.

Milline on ETSi kuvand?

 • Arstide seas väga hea. Professionaalne, julgetakse soovitada.
 • (EPIK)
 • Kõrvaliste inimeste jaoks tundmatu.

Millised on ETSi olulisemad väärtused?

 • Professionaalsus
 • Usaldusväärsus
 • Inimesed
 • Pühendumus

Kus võiks ETS olla tulevikus?

Et lapsed saaks süüa vabalt, gluteenivabalt. Et arstid teaks, mis on tsöliaakia. Et noored leiaks seltsi tee. Et selts teeniks omatulu. Et saaks finantsiliselt tugevamaks ja noortepärasemaks.

 

Uute vabatahtlike värbamine

Septembris ja oktoobris oli välja kuulutatud uute vabatahtlike värbamine järgmistele ametikohtadele:

 • Gluteenivaba tootmine – koostöö erinevate tootmisvaldkonna ettevõtetega.
 • Gluteenivaba kaubamärgi koordinaator – koostöö tootmisettevõtetega ja kaubamärgi litsentsilepingute müük. Lepingute müügist võimalik teenida tulemustasu.
 • HoReCa – koostöö ja suhtlemine HoReCa valdkonna ettevõtetega.
 • Tervishoid – koostöö erinevate tervishoiuvaldkonna asutustega.
 • Lasteasutuste valdkond – koostöö koolide ja lasteaedadega.

Seltsiga liitus 6 uut vabatahtlikku, kes asuvad tööle turundus-, koolitus- ja HoReCa valdkonda.

Inglise keeles leiab projekti kohta infot meie kodulehel SIIT

ACFi operaatorid Eestis:

Viimati uuendatud: 14.04.2023