Eesti Tsöliaakia Seltsi rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fond.
2021. aasta eraldiseks on 11 626 €

Lisaks on kaasatud koostöösse Kodanikuühiskonna Sihtkapital, kelle käest saadi arenguhüppe eelprojekti läbiviimiseks 4000 €. Seltsile laekub raha ka gluteenivaba kaubamärgi litsentsilepingute müügist ja lepingute pikendamisest. Gluteenivaba kaubamärgi alase töö edendamiseks saadi toetust ka Euroopa katusorganisatsioonilt (AOECS). Lisaks saab selts oma igapäevaseks tööks kasutada laekunud liikmemakse (2020 eelarvesse kogunes liikmemaksudest ligikaudu 1379 €). Raha kasutatakse projektide elluviimiseks ja igapäevaseks tegevuseks.

Raha kasutatakse lisaks tavapärastele administratiivkuludele (transport, ITK-kulud, kabineti üür jm) ka järgmisteks  projektideks:

  • perearstidele – ja õdedele tsöliaakia infomaterjali tõlkimine,
  • seltsi vabatahtlike seminar,
  • kokanduskoolitused,
  • vabatahtlike kaasamise süsteemi loomine,
  • seltsi üritusteks (sügisene infopäev-üldkoosolek, suvelaager, jõulupidu),
  • töörühmade (välissuhted, HoReCa) tegevustoetuseks.

     

 

Viimatu uuendatud: 12.11.2021