Eesti Tsöliaakia Seltsi rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fond.
2022. aasta eraldiseks on 12 461 €

Lisaks on kaasatud koostöösse Kodanikuühiskonna Sihtkapital, kelle käest saadi arenguhüppe eelprojekti läbiviimiseks 4000 € ning vabatahtlike reisitoetuseks 1400 €. Seltsile laekub raha ka gluteenivaba kaubamärgi litsentsilepingute müügist ja lepingute pikendamisest ning koolituste ja turundustegevuste müügist. Lisaks saab selts oma igapäevaseks tööks kasutada laekunud liikmemakse (2021 eelarvesse kogunes liikmemaksudest ligikaudu 1472 €). Raha kasutatakse projektide elluviimiseks ja igapäevaseks tegevuseks.

Raha kasutatakse lisaks tavapärastele administratiivkuludele (transport, ITK-kulud, kabineti üür jm) arengukava eesmärkide elluviimiseks läbi seltsi töörühmade tegevuste.

 

             

 

Viimatu uuendatud: 30.11.2022