EESTI    ENGLISH    SUOMI    RUSSKI
ETS   ETS   ETS

Viron Keliakialiitto

Viron Keliakialiitto yhdistää keliaakikoita, heidän perheenjäseniään, hoitohenkilökuntaa ja kaikkia muita, jotka haluavat olla keliakiaa sairastavien tukena.

Viron Keliakialiiton tärkeimpiä toimintatapoja ovat:

  • keliaakikoiden tukeminen
  • keliakiaa koskevan tiedon levittäminen
  • keliaakikoiden etujen valvonta

Viron Keliakialiitto perustettiin maaliskuussa 1996 keliakiaa sairastavien lasten vanhempien ja Tarton yliopiston lastenklinikan lastenlääkäreiden Külli Mitin ja Oivi Uibon aloitteesta. Maaliskuun 23. päivänä 1996 täyttivät ensimmäiset keliaakikkolasten perheet Keliakialiiton jäsenhakemuksen.

Viron Keliakialiiton perustamiskokous pidettiin 14. helmikuuta 1998 Tartossa.

Samana vuonna Viron Keliakialiitto rekisteröitiin voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä.

Kesällä 1998 Viron Keliakialiitto liittyi oman kattojärjestönsä - Viron vammaisjärjestön Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) - jäseneksi. Vuonna 2006 liityttiin AOECS:n (Association of European Coeliac Societies - Euroopan keliakialiittojen keskusjärjestö) jäseneksi. Seuran tärkein rahoittaja on Viron vammaissäätiö (EPI Fond), erilaisia projekteja ovat rahoittaneet myös Hasartmängumaksu Nõukogu (uhkapeliveroneuvosto) ja Viron sairauskassa.

Huhtikuusta 2008 alkaen seuran johtokuntaan ovat kuuluneet Riin Jõgi ja Aive Antson. Eri toiminnot toteutetaan projektipäälliköiden johdolla. Yleiskokous järjestetään 2-3 kertaa vuodessa, kansallinen infopäivä pidetään joka syksy. Lisäksi liiton jäsenille järjestetään keväisin terveyspäivä, kesäisin kesäleiri ja joulukuussa joulujuhla.

Tällä hetkellä liittoon kuuluu 124 jäsentä, joista 43 sairastaa keliakiaa.

Palvelut

  1. Potilasinformaation “Mikä sairaus keliakia on?” levittäminen
  2. Esitteen “Keliaakikon muistio” levittäminen
  3. Lastenkirjan ”Miina mummolassa. Jos ei siedä gluteiinia.” levittäminen
  4. Koulutusten järjestäminen
  5. Keliakiaa koskevan tiedon levittäminen