Avaldatud: 22 aprill, 2024

Uue arengukava koostamisse panustasid nii seltsi juhatus kui liikmed. Arengukava tegemisel analüüsisime nii eelmise 2021-2023 arengukava täitmist, kui ka partnerite ja kogukonna sisendit seltsi tegevusteks. Elektroonilised küsitlused viidi läbi erinevatele sihtrühmadele (tsöliaakia kogukond, partnerid) sügisel 2023. Partneritest rääkisid arengukava koostamisel kaasa Prisma Peremarket, Annely Sootsi Tervisekool, Oribalt Estonia, Bureau Veritas ning Põlumajandus- ja Toiduamet (PTA).

Sihid, eesmärgid ja mõõdikud

ETSl on kokku 3 strateegilist sihti, mis on patsiendiorganisatsiooni tegevustes võrdselt olulised ning planeerimisel ja plaanide elluviimisel peamisteks teeviitadeks. Need sihid on:

  • Tsöliaakiat põdeva inimese huvid on mitmekülgselt toetatud
  • ETS on jätkusuutlik patsiendiorganisatsioon
  • ETS on kompetente infoallikas.

Iga sihi juures on ära toodud eesmärgid selle sihi saavutamiseks. Iga eesmärgi juurde on toodud mõõdikud selle eesmärgi täitmiseks ning aastate kaupa tegevused, kuhu soovitakse välja jõuda.

Loodame, et 2026. aasta lõpus oleme eesmärgid täitnud ja astunud suure sammu edasi tsöliaakiaga inimeste huvikaitses.
Uue arengukavaga saab tutvuda SIIN

Arhiiv