Avaldatud: 7 detsember, 2016

Kuna tsöliaakia nõuab 100% puhast ja ranget gluteenivaba dieeti, siis palume, et alati, kui puutute kokku mõne problemaatilise tootja või toitlustusasutusega (kelle pärast on teil tekkinud tervisehädasid, või kelle teadlikkus puhtast tootmisest ja ristsaastumisest on kaheldav), siis andke meile sellest teada ning pöörduge ise ka kindlasti Veterinaar- ja Toiduameti poole.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) on Eesti ametlik kontrollorgan, kes teostab gluteenivaba tootmise kontrolli vastavalt seadusele kehtestatud normidele.

Kõige õigem on vihjed esitada vastavalt VTA vihje menetlemise üldisele korraldusele. Vihje saab esitada, kas VTA kodulehe kaudu (http://www.vet.agri.ee/?op=ask3 ), saates e-kirja aadressile vet@vet.agri.ee või helistades vihjetelefonile 605 4750.
Vihje esitamisel tuleb silmas pidada üldisi kriteeriume, millele menetluskõlbulik vihje koosseis üldjuhul vastama peab:

Vihje koosseis:
I Andmed kaebusaluse objekti kohta
– toote tarbimise/ostmise kuupäev
– toote täpne nimetus
– täpne ostukoht (nt poe/kohviku täpne nimi ja aadress)
– tootja/turustaja/maaletooja andmed (leitavad toote pakendilt)
– võimalusel ID-märk (loomset päritolu nt piima-, liha-, kalatoodetel on pakendil üks ovaalne märk, mille sees on number ja seda numbrit on oluline küsida)
– toote „Kõlblik kuni” või „Parim enne” kuupäev
– kas toode oli pakendatud/pakendamata, pakendatud toidu puhul kirjeldada pakendi liiki (nt kilepakendis, tetra-pakendis, plastik-karbis)
– toote partiinumber (leitav toote pakendilt. Partii tähistusele eelneb täht „L“. Partii numbriks võib olla ka üksnes „Kõlblik kuni” või „Parim enne” kuupäev).
II Kaebuse sisu võimalikult täpne kirjeldus, nt
– võõrkehad toidus (siis küsida, millised võõrkehad ja paluda neid võimalikult täpselt kirjeldada nt materjal, suurus),
– toidule mitteomane lõhn ja maitse (siinkohal paluda võimalikult täpset kirjeldust, milline lõhn, maitse, värvus).

NB! Kui kodanik kurdab, et talle toidu maitse/värv lihtsalt ei meeldinud, siis sellisel juhul ei võeta vihje menetlusse. Kodanikul on alati õigus oma arvamust toiduportsjoni suuruse, toidu maitse, taldrikule paigutuse vmt kohta avaldada, kuid sellisel juhul tuleb soovitada pöörduda otse ettevõtja poole (kliendi-müüja suhted).
– toidust tekkinud võimalik tervisehäire (siinkohal paluda võimalikult täpset kirjeldust, sh oluline on erialaspetsialisti kinnitus või põhjendatud kahtlus/seos toidu ja väidetava tervisehäire vahel).

Kui vihje esitaja jätab mõned koosseisu kuuluvad andmed esitamata, siis tuleb vihje vastuvõtjal need juurde küsida. Kui andmeid ei õnnestu täpsustada (nt ei saa telefonitsi kätte, ei vasta e-kirjale, kodanik ei tea infot kuna viskas pakendi ära), siis ametile menetlemiseks edasi ei saadeta.

Arhiiv