Avaldatud: 7 juuli, 2018

Triin Metsa on oma gümnaasiumi õpingute jooksul koostanud uurimustöö, mis kajastab tsöliaakiahaige kohanemist oma haigusega. Uuringust selgub, et tsöliaakiahaigete kõige suurem mure on seotud väljas söömisega. Positiivse poolena aga tuuakse välja uute retseptide katsetamise ning tervislikuma eluviisiga seonduv.

 

Aitäh Triinule olulise teema uurimise ning kõikidele valimis osalenud tsöliaakiahaigetele uuringus kaasalöömise eest!

 

Uurimuse leiate SIIT

Arhiiv