Avaldatud: 29 mai, 2017

Seltsi üheks prioriteetseks tegevuseks on kõikide huviliste nõustamine tsöliaakia ja gluteenivaba dieedi alal. Kõik gluteeniga seonduv on ühiskonnas palju kõneainet tekitanud ning sageli on edastatav info poolik või lausa vale. Seetõttu on väga oluline, et kõik huvilised pöörduksid otse seltsi nõustajate poole. Igas maakonnas on oma kontaktisik, kes huvilisi hea meelega aitavad. Nõustatakse nii telefoni kui meili teel, vajadusel ka kohtutakse. Mitmed pöördumised on olnud seotud muredega, kus inimesed ei ole abi saanud arstidelt ning nüüd on iseseisvalt jõudnud järeldusele, et probleemide põhjuseks võib olla gluteen. Seltsi nõustajad on julgustanud inimesi arsti poole pöörduma ning pannud neile südamele, et enne tsöliaakia diagnoosi kinnitamist/välistamist ei tohi pidada gluteenivaba dieeti.

Tallinnas, Eesti Puuetega Inimeste Koja majas, on seltsil oma kabinet, kus huvilisi nõustab tsöliaakiahaige lapse ema Kaja Schumann. 2016. aastal külastas kabinetti 4 inimest. Nendest 3 said kabineti kohta info internetist ning üks oma arstilt. Põhilised mured olid pöördujatel seotud gluteenivabade toiduainete ja toitumisega.

Arhiiv