Avaldatud: 7 aprill, 2023

Eesti Tsöliaakia Selts on patsiendiorganisatsioon, mille tegevus põhineb peamiselt vabatahtlike tegevusel. Just nii aktiivselt kui tegutsevad meie vabatahtlikud, nii jõudsalt läheb edasi kogu organisatsiooni tegevus. Seltsi heaks tegutsevad 23 inimest, nende seas on nii vabatahtlikud kui osalise tööajaga koolitajad ja koolituse organisaatorid.

Loodi personalijuhi ja finantsisti ametikohad

2022. aasta kevadel saime rahastuse KÜSKist arenguhüppe eelhüppe projektiks, mille raames töötasime välja vabatahtliku tegevuse koordinaatori tegevusjuhendi. Sügisel kuulutasime sellele ametikohale välja konkursi ning valituks osutus Gerti Roosinupp. Kuna Gerti tegeleb lisaks vabatahtlikele ka tasustatud rollidega, koolitajate ning koolituste koordinaatoritega, siis nii saigi Gerti oma ametinimetuseks personalijuht. Personalijuhi tööülesanded on patsiendiorganisatsioonis suurel määral samad, kui ükskõik mis asutuses. Ta värbab uusi vabatahtlikke ja korraldab nende motivatsiooniüritusi. Vaid töölepingute asemel tuleb korraldada vabatahtlike ankeetidega seonduv. Gertil on suured plaanid ja nendest kuuleme juba lähiajal, sest mitmed põnevad projektid ootavad täide viimist.

Gerti ise ütleb nii: „Vabatahtlik töö personalijuhina on minu jaoks midagi uut, kuid õnneks olen varasemalt pikka aega ettevõtjana olles inimeste juhtimise ja värbamisega tihedalt seotud olnud. Olen põnevil, sest minu ees on avanenud uus ja seikluste rohke maailm. Leian, et just muutused ja mugavustsoonist välja tulek on need, mis panevad elama. Personalijuhi amet on väljakutse, mille kaudu saan ka ise õppida ja areneda ning oma teadmisi ja kogemusi omakorda ühiskonnale tagasi anda“.

2023. aasta alguses loodi seltsis ka finantsisti ametikoht. Suurenev töökoormus ja uued projektid seavad meid olukorda, kus peame järjest rohkem oma struktuuri laiendama ja uusi vabatahtlikke kaasama. Seltsi finantsistiks on endine juhatuse liige ja tervishoiu valdkonna kontaktisik Signe Keerd. Singe peamisteks ülesanneteks on igapäevase pangandusega seotud tegevused – ülekannete tegemine, sellega seotud dokumentatsiooni korrastamine ja jälgimine ning raamatupidajaga suhtlemine. Korra kvartalis teeb Signe juhatusele ülevaate eelarvelisest seisust.

Signe räägib oma tööst nii: „Mulle tehti ettepanek asuda sellele ametikohale ja peale üpris pikka järelemõtlemist olin nõus. Oma igapäevatöös olen samalaadse tegevusega kokku puutunud ja peaksin suutma seda ka seltsis teha. Üritan järgida täpselt etteantud juhiseid ning teha oma tööd korralikult. Sellel ametikohal erilist omaloominguvõimalust nagunii ei olegi ju ette nähtud“.

Tervishoiu valdkonna uus juht

Tervishoiu valdkonna juhtimise võttis enda peale Küllike Põlma. Küllikesest sai seltsi juhatuse liige sügisel 2022. Tervishoiu valdkonna juhtimine on suur ja põnev väljakutse, sest see töö on väga laiahaardeline alustades koostööst riigi sektoris töötavate tervishoiutöötajatega ning lõpetades erameditsiiniasutustega. Eesti Tsöliaakia Selts on valmis tervishoiuasutustega igakülgseks koostööks, et üheskoos tõsta tsöliaakiaalast teadlikkust ning jõuda selleni, et tsöliaakiaga inimesed jõuaksid kiiremini diagnoosini. Lahendada on vaja mitmed ülesanded – alustades riikliku tsöliaakia ravijuhendi loomisega lõpetades tsöliaakiaalaste uurimistöödega.

Küllike ise ütleb nii: „Kui liitusin 2022 kevadel Eesti Tsöliaakia seltsi vabatahtlikuna, siis ma ei osanud uneski näha, et ühel hetkel olen juhatuses ning järgmisel hetkel juhin tervishoiu valdkonda. Tervishoiu valdkonnaga olen ma tegelenud 2006ndast aastast, kui ma Andmekaitse Inspektsioonis riiklikke järelevalveid menetlesin. Suhtlus arstidega on olnud alati ladus, meeldiv ja huvitav. Ka erasektorisse tulles on tervishoiusektoriga suhtlus igapäevane, sest imetamis-, toitumis- ja kogemusnõustajana teen koostööd ka erinevate tervishoiuteenuse osutajatega. Hästi loogiline samm tundus jätkata seda suhtlust ka ETSi tasandil. Hetkel näen väga suurt potentsiaali, et suhtlus arstidega toob ETSi kogukonnale suurt väärtust“.

Arhiiv