Avaldatud: 21 mai, 2023

Eesti Tsöliaakia Seltsi koolitajad on juba kolmandat aastat kaasatud toitumisterapeutide väljaõppesse nii Annely Sootsi Tervisekoolis kui ka Rahvatervise Akadeemias.

Toitumisterapeutide koolitamine on oluline, sest just terapeut on see, kes nõustab inimesi haiguspõhiste dieetide korral. On väga oluline, et toitumisnõustajad ja – terapeudid ei kasutaks oma töös tsöliaakia diagnoosi mittesaanutel gluteeni välistamise metoodikat. Kuigi erinevalt teistest Euroopa riikidest Eestis veel ei ole riiklikku toitmisnõustamise süsteemi, siis on ikkagi tähtis, et toitumisterapeudid oleksid tsöliaakia alal teadlikud. Loodame, et kunagi saavad ka tsöliaakiaga inimesed Eestis riiklikult rahastatud toitumisnõustamist, senikaua tuleb ise vajadusel mõne terapeudi poole pöörduda.

Aive Antson on kaasatud toitumisterapeutide õppesse Annely Sootsi Tervisekoolis. Sellel õppeaastal osales loengus 16 õppijat, kellede seas oli väga erineva taustaga inimesi. Loengu lõpus tõid osalejad kõige suurema väärtusena välja korreksete terminite teadvustamise vajaduse ning ristsaastumise vältimise olulisuse.

Rahvatervise Akadeemia kaasab oma loengute andmisse Katre Trofimovi, kes peatud peamiselt tsöliaakia ja sotsiaalsuse teemadel ning jagab erinevaid nõuandeid:

  • Kuidas tsöliaakiaga inimesi nende küsimustes kõige paremini toetada diagnoosi saamisel või selleni jõudmisel
  • Mis on inimese peamised hoiakud ja läbielamised tsöliaakiani jõudmisel
  • Kuidas leida kaubandusest korrektseid toiduaineid
  • Tähelepanekuid tasakaalustatud gluteenivaba menüü koostamisest.

Rahvaterivse Akadeemias peab tsöliaakiaalast loengut dr Oivi Uibo ning praktilisi ülesandeid viib läbi Siret Saarsalu. Õppureid oli sel korral 8 õppijat, kes on toitumidterapeudi väljaõppel ning osaleks ka 3 lisakuulajat.

Arhiiv