Avaldatud: 6 veebruar, 2024

27. jaanuaril toimus Eesti Tsöliaakia Seltsi (ETSi) vabatahtlike seminar mille eesmärgiks oli kokku tuua uued ja olemasolevad vabatahtlikud, tutvustada ETSi töökorraldust ning rääkida vabatahtliku töö põhimõtetest ja väärtustest. 

Külaline Vabaühenduste Liidust

Seminari külaliseks oli Heleene Lippmaa Eesti Vabaühenduste Liidust, kelle vastutusaladeks on liikmetöö koordineerimine, annetuste kogujate võrgustiku eestvedamine ja vabaühenduste juhtide võimekuse programmid. Lisaks on Heleene ka kogukonnajuht. Heleene tutvustas meile vabatahtlikkuse trende ja rääkis vabatahtlikkuse põhimõtetest laiemalt. Ta tutvustas ka viimast suuremat üle-Eestilist vabatahtlikkuse uuringut, kus kajastati vabatahtliku tööga seonduvat aastatel 2013-2018. 

Vabatahtliku tegevuse uuringust tuli välja, et aastatel 2013 – 2018. aastal Eestis:

 • oli u 477 831 vabatahtlikku
 • 49% elanikest panustas vabatahtlikusse töösse (aastal 2018)
 • kõige populaarsemad vabatahtliku tegevuse valdkondadeks olid kohaliku elu edendamine, keskkonnakaitse ja loodushoid ning haridus ja teadus
 • 28% vabatahtlikest olid 35-49-aastased
 • 53% vabatahtlikest olid naised ja 47% vabatahtlikest olid mehed
 • sotsiaalse staatuse järgi 28% vabatahtlikest olid ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid
 • MTÜdest 53% kaasab vabatahtlikke. 

Kokkuvõtteks toodi ära, et viimase viie aastaga oli vabatahtlike arv Eestis kasvanud. Samas omal algatusel panustajate ning aktiivselt osalejate osakaal oli vähenenud. Vabatahtlikuks hakkamisel oli ka väga oluline organisatsiooni roll ja appikutsumine. 

Heategevuse harjumused maailmas

World Giving Index annab ülevaate sellest, kuidas inimesed osalevad ühiskondlikes tegevustes oma kogukondade hüvanguks ja ülemaailmse annetamise kasvu toetamiseks. Selle indeksi saamiseks viiakse rohkem kui saja neljakümnes riigis läbi küsitlus, mis võrdleb heategevuse harjumusi. World Giving Indexi määravad järgmised aspektid:

 • võõraste aitamine
 • heategevuseks raha annetamine
 • oma aja panustamine vabatahtlikuna. 

Maailma kõige kõrgema World Giving Indexiga riik on Indoneesia. 

Mõned ülemaailmsed faktid veel:

 • 2021. aastal 72% maailma elanikkonnast toetas teisi rahaliselt, kokku toetati 4,2 miljardit inimest
 • Indoneesia on kuuendat aastat järjest maailma heldeim riik
 • religioossetel inimestel on kõrgem „World Giving Index“ kui mittereligioossetel
 • immigrandid on heldemad kui kohalikud elanikud
 • suuremeelsus on seotud eluga rahuloluga. Inimesed, kes hindasid oma elu positiivsemalt, tegid ka annetusi heldemalt. 

2022. aasta andmetel põhinev World Giving Index raport on leitav siit:

https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index  

Vabatahtliku tegevuse hea tava leiab siit:

https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/vabatahtliku-tegevuse-hea-tava/ 

Seminar toimus projekti „Eesti Tsöliaakia Seltsi tegevusvõimekuse arendamine“ raames. 

Fotol: Kinkisime Heleenele lasteraamatu „Miina vanaema juures. Kui ei tohi süüga gluteeni“.

Fotol: Heleene Lippmaa Vabaühenduste Liidust, projektijuht Aive Antson ja projekti koordinaator Merle Maisla

 

Arhiiv