Avaldatud: 23 detsember, 2021

Novembri alguses toimus virtuaalselt seltsi sügisene üldkoosolek. Kuna aasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg, siis ka meie vaatasime aastale tagasi – juhatuse esimees Katre Trofimov andis ülevaate olulisematest saavutustest ja tegevustest. Samuti kinnitasime uue arengukava, mis viiakse ellu aastatel 2021 – 2023. Iga valdkonna juht sai rääkida oma järgmise aasta plaanidest ning nende alusel koostatakse tegevuskava 2022. aastaks.

Toimus muudatus ka juhatuse liikmete seas. Katre Trofimov astus uute väljakutsete tõttu tagasi ning tema asemel naasis juhatusse vahepeal lapsehoolduspuhkusel olnud Anni Adamson. Üldkoosolekul tänati ja õnnitleti ka seltsi vabatahtlikku Merle Maislat, kel täitus 5 aastat aktiivse tegutsemisaja algusest. Meil on olnud mitmeid aastaid traditsiooniks, et aasta lõpus valime seltsi aktiivseima vabatahtliku ning 2021 aktiivseim vabatahtlik on seltsi turundusjuht (siiani ka sekretär) Sigrit Keerd.

Päeva teine pool oli pidulik. Nimelt täitus seltsil juba kevadel 25. tegevusaasta. Olime sünnipäevapidu edasi lükanud lootuses, et olukord stabiliseerub, kuid võtsime vastu otsuse pidu ikkagi ära pidada ning seekord siis virtuaalselt. Rääkisime seltsi tegevusest ja saavutustest 25 aasta jooksul. Meenutasime toredaid sündmuseid ning tänasime kõiki vabatahtlikke. Esimest korda kuulutasime välja auliikmed, kelledeks on dr Oivi Uibo, dr. Külli Mitt, Riin jõgi, Aive Antson ja Katre Trofimov. Ning tänasime oma parimaid partnerid, kes on meiega koos aidanud edendada tsöliaatikute huvikaitset ning andnud olulise panuse seltsi arengusse.

Toome siinkohal ära meie parimate partnerid:

Üritusel osalesid ka mitmete partnerite esindajad, kes tunnustasid meid pikaajalise pühendunud töö eest ning tõid välja, et oleme olnud hea koostööpartner ning nad teavad, et tsöliaakiahaiged saavad alati meie käest abi ning toetust.

Arhiiv