Avaldatud: 21 november, 2021

Eelmise õppeaasta algul pöördus Eesti Tsöliaakia Selts Eesti kõrgkoolide poole ettepanekuga uurida tsöliaakiaga soetud teemasid. Meie ettepanekuga haakus Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž ning Maiken Ledise diplomitöö teemaks sai „Toitumisnõustamise vajadus tsöliaakia korral“. Töö teema on üks seltsi fookusteemadest, sest erinevalt mitmetest teistest Euroopa riikidest ei ole Eestis riiklikku toitumisnõustamise süsteemi. Samas vajadus sellise teenuse järgi on suur, sest äsja diagnoositud tsöliaakiahaiged vajavad nõustamist keelatud-lubatud toiduainete ja tasakaalustatud toitumise kohta. Praegu nõustavad tsöliaatikuid gastroenteroloog, perearst või- pereõde, kuid neil napib aega ning puudub ka vastav ettevalmistus. Nõustamist pakuvad kogemusnõustamise põhimõttel ka seltsi nõustajad, kuid neil samuti puuduvad spetsiifilised teadmised toitumisest. Üheks võimaluseks on pöörduda toitumisterapeutide poole ning visiitide eest tasuda. Siiski peaks tulevikus olema tsöliaakiahaigete toitumisnõustamine riiklikult reguleeritud ning süsteemne, kus gastroenteroloog suunab äsjadiagnoositud haige vastava spetsialisti poole.

Maiken Ledise uurimistöö eesmärgiks oligi anda sisend Eesti tervishoiusüsteemi arendamisse tsöliaatikute tõhusamal raviteekonnal. Ta uuris vastavat kirjandust ning teiste maade praktikaid. Maiken küsitles nii tsöliaatikuid, gastroenterolooge kui ka toitumisterapeute ning koostas ettepanekud Eesti tervishoiusüsteemile toitumisterapeutide kaasamiseks.

Antud diplomitöö on meie kogukonnale väga oluline, kuna see annab olulise sisendi toitumisnõustamise süsteemi ettepanekutega edasi liikumisel. Esimest korda oli ka seltsi esindaja kaasatud lõputöö juhendamisse ning juhatuse liige Aive Antson oli töö kaasjuhendaja. Aive Antson sõnab: „Maiken oli hingega teema juures ning kaitses maikuus töö väga edukalt. Loodan, et saame ka edaspidi Eesti kõrgkoolidega selles vallas koostööd teha ning lõputöid juhendada, sest nii tagame korrektse sõnavaraga ning päriselt ka meie vajadusi arvestavad tulemused“.

Aitäh kõikidele, kes küsitlusele vastasid ja seega olulise panuse diplomitöö valmimisse andsid!

 

Tööga saab tutvuda siin:

Diplomitöö_Toitumisnõustamise vajadus tsöliaakia korral_M.Ledis (tsoliaakia.ee)

 

Fotol Maiken Ledis lõputöö kaitsmisel. Kuvatõmmise autor Aive Antson.

 

Arhiiv