Avaldatud: 30 oktoober, 2020

24. oktoobril toimusid Eesti Tsöliaakia Seltsi sügisene infopäev ja üldkoosolek.

Tulenevalt ümbritsevast olukorrast toimus üritus virtuaalselt, ning kohtuti läbi arvuti ekraanide Zoom keskkonna vahendusel.  Üldkoosolekul tutvustati käesoleva aasta projekte, arenguhüppe eelprojekti, tegevuskava ja eelarve täitmist ning uusi Eesti Puuetega Inimeste Koja ning Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud rahastuspõhimõtteid.

Alates sellest aastast on üle mindud kolme-aastasele eelarve perioodile, mis tähendab,  et 2022. aasta lõpuks tuleb kasutada ära projektide elluviimisega Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt kolme aasta jooksul eraldatud finantsid.

Üldkoosolekul valiti seltsile uus juhatus. Tänati Anni Adamsoni 2,5 aastase juhatuse töösse panustamise eest ning sooviti häid mõtteid ning tegutsemislusti uuele juhatusele. Valiti ka revisjonikomisjoni liige, kellena jätkab Merle Gents.

Infopäeval räägiti aasta alguses ilmunud lasteraamatu “Miina vanaema juures. Kui ei tohi süüa gluteeni” kordustiraažist ja raamatusse sisse viidud muudatustest. Kuulati välissuhetealasest tööst ning tehti kokkuvõtteid sellel aastal läbi viidud uuringutest – seltsi liikmete ja FB jälgijate tagasisideküsitlusest ning tsöliaakiahaige küsitlusest. Pikemad uuringute kokkuvõtted on valmimas.

Ürituse tagasisides ütlesid liikmed, et nad said tehniliselt hästi hakkama, ürituse teemad olid huvitavad ning vajalikud ja ürituse aeg optimaalne. Tehti ka ettepanek, et järgmistel kontaktüritustena toimuvatel kohtumistel oleks loodud võimalus osaleda soovi korral virtuaalselt.

Aitäh kõikidele osalejatele ja korraldajatele, tänu kellele üritus õnnestus ja olulised hääletuspunktid vastu võeti.

 

Arhiiv