Avaldatud: 7 september, 2023

Eesti Keele Instituut kuulutab igal aastal välja termintöö konkursi, läbi mille saab  taotleda toetust terminitööks ja selle populariseerimiseks (oma valdkonna terminivara talletamine, olemasoleva terminibaasi korrastamine kui ka terminiürituste korraldamine). Kuna 2022. aastal saime korrastatud tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise terminid, siis sellel aastal esitasime projektitaotluse terminitöö populariseerimiseks. Meie taotlus sai positiivse tagasiside ning saime 4500 eurot  tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise termineid tutvustava üritustesarja (kolm seminari) korraldamiseks.

Milleks meile terminid ja nende selgitused?

Terminid on vajalikud selleks, et konkreetseid mõisteid me defineeriksime ühtemoodi ja saaksime selleks ka ühtemoodi aru. Näiteks väljendid GV või G on erinevatel toitlustusasutustel käibel erinevalt – osad väljendavad nii gluteenivaba toitu, teised aga gluteeni sisaldavat toitu. Oleme terminitöös määratlenud, et korrektne on väljend GV ja see tähendab gluteeni sisaldavat toitu. Niisamuti saame erinevalt aru mõistetest gluteenitalumatus, gluteenitundlikkus või isegi gluteenivaba.

Kõiki korrastatud termineid võib vaadata Sõneveebi keskkonnast https://www.sonaveeb.ee/ või Eesti Tsöliaakia Seltsi kodulehelt https://tsoliaakia.ee/tsoliaakiast/terminid/

Kuidas terminitööd populariseerime?

Terminitöö populariseerimiseks oleme planeerinud kolm üritust. Esimene avalikkusele mõeldud termineid ja nende definitsioone tutvustav üritus toimus 25. mail Gluteenivaba infotoa egiidi all. Infotuba toimus läbi videosilla ja osales ligi 20 inimest. Sügisel on kavas seminarid nii meditsiinitöötajatele kui HoReCa sektori töötajatele. Projekti tegevused peavad olema läbi viidud 31. detsembriks 2023.

Arhiiv