Avaldatud: 5 detsember, 2019

Täna on rahvusvaheline vabatahtlike päev!

See on võimalus edendada vabatahtlikkust, julgustada riigiasutusi toetama meie jõupingutusi ja tunnustada vabatahtlike panust kestliku arengu eesmärkide saavutamisse kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Igal aastal kordineerib rahvusvahelise vabatahtlike päeva teemat ÜRO vabatahlike programm.

2019 aasta teemaks on “Vabatahtlik kaasava tuleviku nimel”, rõhutades kestliku arengu eesmärkide ja võrdõiguslikkuse – sealhulgas kaasamise – saavutamist vabatahtlikkuse kaudu. Loodame meiegi, et Eesti ühiskond ning riigimasin liigub suunal, kus nad võtavad üha rohkem kuulda patsiendiorganisatsioone, kelle tegevus on tihtipeale vabatahtlik, kuid kes on oma valdkonna eksperdid.

Vabatahtlik tegevus pakub inimestele võimalusi oma elu konkreetseks mõjutamiseks ja oma aja ja oskuste vabatahtlikuks muutmise kaudu oma kogukonnas osalemiseks. Vabatahtlikud kogukonnad kogevad sageli tugevnenud solidaarsust ja kaasatust!

Oleme tänulikud kõikidele Eesti Tsöliaakia Seltsi vabatahtlikele ning loodame, et inspireerime paljusid veel meiega ühinema!

Arhiiv