Avaldatud: 24 mai, 2016

12. ja 13. mail toimus Soomes, Tamperes Põhja- ja Baltimaade tsöliaakia seltside kohtumine. Eesti Tsöliaakia Seltsi esindasid juhatuse liige Katre Trofimov ja välissuhete töörühma liige Elina Poll-Riives.

Lisaks meie seltsile osalesid kohtumisel ka Soome, Norra, Läti, Taani, Rootsi ning esmakordselt ka Islandi seltsi esindajad.

Kohtumise teemad olid seotud ka meil päevakorras olevate teemadega – gluteenivaba märgis ning sellega seotud küsimused, tsöliaakia diagnoosimise edendamine, restoranide teadlikkus ja tunnustamine jne.

Teisel päeval toimus AOECS’i poolt rahastatud Big-Brother (Suure Venna) projekt, mille eesmärk oli jagada üksteisele kogemusi. Katre Trofimov esines ettekandega vabatahtlike motiveerimisest Eesti Tsöliaakia Seltsi näitel. Soomlased rääkisid tsöliaakiahaige elu kallinemisest ning restoranide märgisest. Island tutvustas oma tegevust ning saime teada, et nemad on peale meie ainsad, kes toimivad samuti vabatahtlikkuse alusel. Norra esitas ettekande teemal, kuidas hoida või isegi suurendada liikmeskonda ning Taani peatus seltsi töö rahastamisvõimalustel.

Järgmisel aastal toimub Põhja- ja Baltimaade kohtumine, kas Taanis või Eestis. Otsus selle kohta langetatakse selle aasta juuni lõpuks. Uue kohtumise ajaks jäi esialgu mai lõpp või juuni algus, sest mitmetel seltsidel on mai alguses ja keskel üldkoosolekud.

Põhja- ja Baltimaade tsöliaakia seltsid

Arhiiv