Avaldatud: 14 mai, 2021

Eesti Tsöliaakia Selts palub olla tähelepanelik toitumisnõustamise teenuste pakkumiste osas. Liikmed on jaganud infot, et neile pakutakse toitumisnõustamise teenust koos toitumiskoolis osalemisega. Selliste pakkumiste puhul peab tsöliaakiahaige kontrollima kindlasti pakkuja tausta. On selgunud, et seltsi liikme poole pöördunud Herbalife toitumiskonsultant ei omanud teadmisi tsöliaakia ega gluteenivaba dieedi osas.

Seltsis töötatakse usinalt selle nimel, et tsöliaakiahaiged saavad ühel päeval riiklikult tasustatud toitumisnõustamise teenust ning seltsi juures töötavad tsöliaakiale spetsialiseerunud toitumisterapeudid. Senikaua aga saavad huvilised pöörduda omal käel toitumisega seotud spetsialistide poole ja kontrollida ise nende tausta.

Kogemusnõustamisel põhinevat nõustamist igapäevaselt diagnoosiga hakkamasaamiseks ja lihtsamate gluteenivaba elu puudutavate põhitõdede kohta on võimalik saada Eesti Tsöliaakia Seltsi vabatahtlikelt nõustajatelt, kui kirjutada info@tsoliaakia.ee .

Kes võib nõustada tsöliaatikut?

Toitumisterapeut on tervishoiuspetsialist, kes rakendab tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest inimeste tervise edendamiseks ja terviseprobleemide korral patsiendi/kliendi heaolu ja toimetulekuvõime suurendamiseks (Toitumisterapeudi kutsestandard). Seega just toitumisterapeut on spetsialist, kes nõustab haiguspuhuste dieetide (sh tsöliaakia) korral. Kõige kindlam on pöörduda kutsetunnistusega toitumisterapeutide poole ja infot nende kohta saab Kutsekoja kodulehelt kutsetunnistuste registrist.

Eestis on praegu olukord, kus toitumisega seotud spetsialistidelt ei nõuta oma kutsetegevuses kutsetunnistuse olemasolu. See aga tähendab, et igaüks võib end nimetada toitumiskonsultandiks, toitumisnõustajaks jne ning nende tegevusele pole riiklikku järelevalvet.

Seega paneme kõikidele südamele, et toitumisnõustamise konsultatsioonide osas kontrolliksite nõustaja/terapeudi tausta. Samuti erinevate toitumisprogrammidega liitumisel veenduge ennem retseptide katsetamist, et koostisosad ikka oleksid kõik gluteenivabad. Gluteenivaba dieedi osas ebapädevatest spetsialistidest ja vigastest toitumisprogrammidest andke kindlasti seltsile teada aadressil info@tsoliaakia.ee , et oleks võimalik neid juhendada ja nõustada!

 

 

Arhiiv