Avaldatud: 25 aprill, 2019

Märtsikuus kohtusid Eesti Tsöliaakia Seltsi (ETS) juhatuse liikmed Tervise Arengu Instituudi (TAI) esindajatega.

Arutluse all olid infomaterjalide, koolituste, tsöliaakiahaigete esmadiagnooside loendamise ning menüü koostamisega seotud teemad.
Lepiti kokku koostöös – TAI kaasab seltsi esindajaid võimalusel erinevatesse ümarlaudadesse ja koolitustele, seltsi esindajad annavad oma sisendi erinevate infomaterjalide ning lasteasutuste gluteenivaba menüü koostamiseks.

Aprillis korraldas TAI lasteasutuste toitlustamise hangete arutelu, kuhu Eesti Tsöliaakia Selts sai saata ka oma esindajad rääkima tsöliaakiast ja tsöliaatikust lapse toitlustamisega seonduvast. Selle tarvis viis ETS läbi küsitluse lastevanemate seas, milles tuli välja, et vaid 30% vastanute lastele on tagatud kooli või lasteaia poolt gluteenivaba toitlustus. Ülejäänud 70% puhul peavad lapsevanemad gluteenivaba toidu täies ulatuses ise kaasa panema või ostma lasteasutusele oma raha eest vajaminevaid toorained. Tuli välja ka suur vajadus koolipersonali tsöliaakiaalase koolitamise järgi.

Seltsi juhatuse liikmed osalevad TAI kutsel mai kuus toimuval lasteasutuste toitlustamise määruse eelnõu arutelul.

Arhiiv