Avaldatud: 3 märts, 2020

16. veebruaril olid seltsi koolitajad külalislektoriteks Annely Sootsi Tervisekoolis tulevaste toitumisterapeutide loengul. Õppijaid huvitas nende edasise elukutsega seonduv – mida tsöliaatik nõustamiselt ootab ja millest peaks nõustamisel lähtuma? Kõik toitumisterapeudi õppes osalejad peavad
õpingute ajal ka ise pidama kahe nädala jooksul gluteenivaba dieeti, et olla peensusteni kursis selle dieedi eripäraga. Paljud tunnistasid, et nad pole suutnud gluteenivaba dieediga alustada või on alustanud ja siis jälle „libastunud“. Tõdeti, et see loeng andis motivatsiooni dieediperioodiga alustamiseks. Õppimise kogemusena tõid õppijad välja, et eelnevalt nad ei teadnud tsöliaakia   sümptomite mitmekesisust ning ristsaastumise tõsidust.

Annely Sootsi erakool on üks kahest toitumisnõustajaid ja – terapeute koolitavast õppeasutusest Eestis. Koostöö selle kooliga on väga oluline,sest just toitumisterapeudid on need, kes määravad haiguste põhiseid dieete ning oskavad nõustada erinevate haiguste korral. Olulised on ühised arusaamad ja toitumisterapeutide teadlikkus tsöliaakist ja gluteenivabast dieedist. Oleme väga tänulikud Annely  Sootsile võimaluse eest osaleda toitumisterapeutide koolitusel.

Panime kõikidele tulevastele toitumisterapeutidele südamele, et väiksemagi tsöliaakia kahtluse korral tuleb klient saata perearstile vereproove andma ning vajadusel suunatakse ta edasi gastroenteroloogi juurde biopsiat tegema. Kindlasti ei tohi tsöliaakiadiagnoosita kliendile määrata gluteenivaba dieeti ning kasutada gluteeni välistamise metoodikat inimese tervisliku seisundi hindamisel, nii võib tsöliaakia jääda aastateks avastamata.

Eesti Tsöliaakia Selts on sõnastanud perioodi 2020 – 2022 üheks prioriteetseks tegevussuunaks tsöliaatikutele vajaliku toitumisnõustamissüsteemi väljatöötamise, sest Eestis hetkel selline terviklik süsteem puudub. Paljudes Euroopa riikides on sellised süsteemid olemas ning arstid ja toitumisterapeudid töötavad käsikäes tsöliaatiku huvides. Kindlasti on Annely Sootsi Tervisekool toitumisnõustamise süsteemi rajajana Eestis üheks seltsi toetajaks toitumissüsteemi väljatöötamisel.

Fotode autor: Marget Merman

Arhiiv