Avaldatud: 18 oktoober, 2023

Eesti Tsöliaakia Selts otsib oma toredasse tiimi koolitusvaldkonna juhti, kelle töö eesmärgiks on sujuva koolitusalase tegevuse tagamine lähtudes sihtgrupi vajadustest ning valdkonna liikmete toetamine, motiveerimine ja innustamine. Töö on vabatahtlikkuse alusel ning enda tööaega saab ise planeerida.

OOTUSED:

 • Sa oled suurepärase eesti keele suulise ning kirjaliku väljendusoskusega
 • Sulle meeldib erinevate inimestega suhelda ja koostööd teha
 • Oled hea enesejuhtimisoskusega ja algatusvõimeline
 • Oled iseseisev, sihikindel, ettevõtlik ja teotahteline

TÖÖÜLESANDED:

 • Valdkonna tegevuskava ja eelarve koostamine
 • Valdkonna töö organiseerimine ja juhtimine
 • Koolituste süsteemi välja töötamine, arendamine ja rakendamine
 • Koolitusvaldkonna andmebaasi ja dokumentatsiooni korrashoid
 • Aktiivne suhtlemine ja koostöö erinevate partneritega
 • Koostöö Eesti kutse- ja kõrgkoolidega tsöliaakia ja gluteenivaba toitumisega seotud koolituste osas
 • Koostöö koolitajatega õppematerjalide väljatöötamise, sihtgrupilt tagasiside kogumise jm osas.
 • Sõlmib koolitusealaseid lepinguid
 • Aktiivne koolituste müük
 • Seltsi kodulehele koolitusvaldkonna uudiste koostamine

MIDA PAKUME?

 • Võimalust kaasa lüüa Eesti usaldusväärseimas gluteenivaba elu edendavas patsiendiorganisatsioonis
 • Võimalust areneda ja saada kogemusi põnevas valdkonnas
 • Vaheldusrikast tööd ning paindlikku töökoormust ja -korraldust
 • Ägedat ja toetavat meeskonda ning vahvaid ühisüritusi

Edasta sooviavaldus siin.

Tähtaeg 5.11.2023

Täiendav info:
Gerti Roosinupp
Tel: 5347 4741
gerti.roosinupp@tsoliaakia.ee

Arhiiv