Avaldatud: 28 november, 2022

Kodanikupäeva aumärgi sai ETSi vabatahtlik Kaja Schumann

Kodanikupäeva aumärgi sai ETSi vabatahtlik Kaja Schumann.

26.novembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste „Eesti kodanik“. Kodanikupäeva tähistatakse aga alates 1998. aastast ja selle eesmärk on aidata kaasa ühiskonnas kodanikustaatuse teadvustamisele ning kodanikuõigustes ja -kohustustest teadlikkuse kasvule.

Sellel aastal saame olla eriti uhked, sest Siseministeerium tunnustas meie vabatahtlikku Kaja Schumanni kodanikupäeva aumärgiga. Kaja on seltsi liige olnud ligi 20 aastat, vabatahtlikuna on ta tegutsenud 10 aastat. Kaja on tsöliaakiaga tütre ema, kelle pühendumusest oma tütre heaolu eest hoolitsemisel on välja kasvanud kogu tsöliaakia kogukonna heaks tegutsemine. Kaja alustas seltsis erinevate ürituste korraldajana ja nõustajana. Viimastel aastatel on Kaja olnud konverents-messide peakorraldaja ja sellel suvel viis Kaja täide ühe oma ammuse unistuse ning korraldas lastelaagri tsöliaakiaga lastele, kus ükski laps ei pidanud muretsema oma menüü pärast.

Kokku esitati kodanikupäeva aumärgi kandidaatideks 31 väga tublit inimest, kellest 14le aumärk üle anti. Oleme väga rõõmsad, et meie kandidaat osutus valituks ning soovime Kajale jätkuvat rõõmu ja motivatsiooni vabatahtlikuks tööks!

Kodanikupäeva tähendus tsöliaakiaga inimestele

Eesti Tsöliaakia Seltsi liikmetena on kodanikupäeval  meie jaoks eriline tähendus – aktiivsete kodanikena anname igapäevaselt gluteenivaba menüü eripärast teada restoranides, hotellides, lasteasutustes, kauplustes ning samuti ka lähedaste ning sõprade ringis. Kõik see on teinekord raske ning nõuab meelekindlust ja vastupidamist. Kui aga teame, et me kõik esindame tsöliaatikute huvikaitset ning tunnetame üksteise tuge, siis on ka kergem igapäevase eluolu eest seista.

Meie õigus ja ka kohustus on tsöliaakia temaatika teadvustamine ühiskonnas ning mida julgemalt me oma vajadusi välja ütleme, seda rohkem hakatakse meiega ka arvestama!

Arhiiv