Avaldatud: 19 detsember, 2023

Meie seltsi liige Triinu Arras kaitses kevadel Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor lõputöö teemal „Gluteenivaba toidu pakkumise teadlikkus Harjumaa toitlustusettevõtetes“. Töö juhendajaks oli seltsi vabatahtlik Katre Trofimov. Katre oli pikki aastaid ka ETSi HoReCa valdkonna eestvedaja, seega on see valdkond talle südamelähedane. 

Lõputöö autori eesmärgiks oli välja selgitada gluteenivaba toidu pakkumise teadlikkus Harjumaa toitlustusettevõtetes ja seda mõjutavad peamised tegurid ning koostada ettepanekud Horeca sektorile gluteenivaba toitlustuse korraldamise parendamiseks. 

Teoreetilises osas andis autor ülevaate gluteenivaba toitlustamist puudutavast seadusandlusest ja märgistamisest, nõuetest ja enesekontrollist gluteenivaba toitlustamise korral ning gluteenivaba toidu valmistamise teadlikkusest ja seda mõjutavatest teguritest.

Küsitlusele vastas 32 Harjumaa toitlustusettevõtet ja intervjueeritavateks olid kolme organisatsiooni liikmed. 

Uurimistööst selgub, et suurimaks väljakutseks gluteenivaba toidu valmistamisel on ristsaastumise vältimine ning see on ka peamine tegur, mis mõjutab gluteenivaba toitlustamist ning selle parimaks tagamiseks on enesekontrolliplaanis gluteenivaba toidu käitlemisetappide kirjeldamine, järgimine ja kontrollimine ning teadlikkuse tõstmine ja töötajate regulaarne koolitamine. Uuringu tulemused näitasid, et gluteenivaba toitlustamise teadlikkust tuleks tõsta ja ettevõtte töötajaid koolitada.

Aitäh Triinule olulise teema uurimise ja ettepanekute sõnastamise eest ning tänud ka Katrele juhendamise eest!

Nii Triinu kui teiste kaitstud lõputöödega saab tutvuda seltsi kodulehel: https://tsoliaakia.ee/tsoliaakiast/loputood/ 

 

Fotodel:

Triinu Arras aktusel

Triinu Arras ja tema lõputöö juhendaja Katre Trofimov.

Arhiiv