Avaldatud: 22 aprill, 2020

Patsiendiorganisatsioonide struktuurid sõltuvad organisatsioonide suurusest, juhtimisest, töörühmade arvust ja veel mitmest muust tegurist.

Kindlasti aga ei saa patsiendiorganisatsioonis puududa sekretär. Töö vabatahtliku iseloomu tõttu on vabaühenduse sekretäri roll veidi teistsugune kui igapäevaselt kontoris töötaval sekretäril, kuid üks on kindel – organisatsiooni visiitkaart on ta igas organisatsioonis.

Juba kaks aastat täidab Eesti Tsöliaakia Seltsis sekretäri ametit Sigrit Keerd.

Sekretäri töö on üks sellistest, et kui see on hästi tehtud, siis ei hakka see eriti silma, kui aga midagi tema töös takerdub, on tulemused kohe nähtavad. Sigriti peamisteks tööülesanneteks on liikmeskonna haldamine (liikmete nimekirjad, liikmemaksud) ja juhatuse koosolekute protokollimine. Patsiendiorganisatsioonis on sekretäri rolliks olla „lüli“ juhatuse ja liikmeskonna vahel ning nii ongi just Sigrit see, kes saadab seltsi listi olulist infot nii ürituste kui muu olulise kohta.

Meil on sekretäriga väga vedanud, sest Sigrit teeb oma tööd ülimalt hoolivalt ja pühendunult. Lisaks on ta väga mitmekülgne – ta kogemusnõustab teisi tsöliaakiahaigeid, viib läbi kokanduskoolitusi (kuna Sigrit on väga hea küpsetaja), lööb kaasa seltsi arendusprotsessis ning Tallinna Majanduskooli turundustudengina haldab seltsi Instagrami kontot ning arendab organisatsiooni visuaalset identiteeti.

 

Õnnitleme rahvusvahelise sekretäride päeva puhul kõikide vabaühenduste sekretäre ning soovime, et teil jätkuks positiivsust ning sõbralikkust oma töös ka edaspidi!

Arhiiv