Avaldatud: 10 detsember, 2017

Eesti Puuetega Inimeste Fondi iga-aastasel kodulehtede hindamisel sai ETSi leht maksimumpunktid. Hindamise aluseks on kindlad kriteeriumid, mille alusel vaadatakse eelkõige oma haigusega seotud info kättesaadavust.

Arhiiv