Avaldatud: 15 märts, 2012

Lp. Tsöliaakia Seltsi liige!
Olete oodatud meie selle aasta esimesele üritusele 24. märtsil 2012 Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumidesse Tallinnas, Endla 59 (vaata ka www.tallinnakoda.ee)
10.30 – 11.00 – kogunemine ja registreerumine, kohv ja küpsised
11.00 – 12.30 – „Tsöliaakia ja gluteenitaluamtus“ Annely Soots, Eesti Toitumisteraapia
Assotsiatsioon
12.30 – 13.00 – Sotsiaalkindlustusameti esindaja puude taotlemise korrast
13.00 – 16.00 – Eesti Tsöliaakia Seltsi üldkoosolek
Päevakorras:
1. 2011. aasta majandusaasta aruanne – Aive Antson
2. Revisjonikomisjoni aruanne – Merle Gents
3. 2011. aasta majandusaastaaruande kinnitamine
4. Uute liikmete tutvustus
5. Ülevaade välissuhetest – Kaire Kivirand
6. Ülevaade Keila Tervise Festivalist – Katrin Viljarand
7. Gluteenivabade toitude retseptiraamatu kirjastamine – Katrin Viljarand
8. Suvelaager Lätis või Järvamaal – Katrin Viljarand, Aive Antson
9. Välisriigis ja messidel seltsi esindamise tingimused – Aive Antson
10. Juriidiliste isikute liikmeks olemise korra – liikmemaksu suurus, üritustel osalemine jne.
kinnitamine
11. Ülevabariigilise infopäeva korraldamine mais – Aive Antson, Riin Jõgi, Kaire Kivirand
12. Tsöliaakiahaigetele gluteenivabade toodete kompenseerimine – Aive Antson
13. Põhikirjas muudatuste tegemine – Aive Antson
14. 2012. aasta projektide kinnitamine, s.h. Tsöliaakiaalase nõustamise kabineti avamine – Katrin
Viljarand, Kaja Schumann, Aive Antson
15. Revisjonikomisjoni valimine
16. Uue juhatuse valimine
17. Üldküsimused
Küsimused esitada kirjalikult seltsi juhatusele 20. märtsiks.

16.00 – 17.00– kohvilaud seltsi liikmetele

Kes ei saa tulla, palun täitke hääletamiseks volitus kellegi teise seltsi liikme nimele, keda usaldate. Volituse peavad kirjutama kõik täiskasvanud pereliikmed, kes on seltsi liikmed.

Üritusest osavõtuks on kindlasti vajalik eelregistreerimine, viimane päev selleks on 19. märts 2012. Registreerimine info@tsoliaakia.ee või 55 18 448.

Kohtumiseni!

Arhiiv