Avaldatud: 14 aprill, 2021

Eesti Tsöliaakia Selts jagab oma rõõmusõnumit – taaskord saadi positiivne arenguhüpet ettevalmistav projektitaotluse otsus Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist.
Juba teist aastat järjest on ETS suutnud kirjutada eduka projektitaotluse, et viia ennast lähemale sügisel KÜSKi kaudu algava arenguhüppe projekti taotlusvooru kandideerimiseks. Arenguhüppe eelprojekti kaudu saadud toetussumma on 4000€ ning projekti perioodiks 01. aprill – 31. juuli 2021.

Arenguhüppe eelprojekti on kaasatud väliseksperdina Kati Tikenberg koolitusettevõttest Aeternum Koolitused ja Konsultatsioonid.

Projekti eesmärk on sõnastatud järgmiselt:
Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) valmistub arenguhüppe kaudu jätkusuutliku ja kvaliteetse koolitussüsteemi loomiseks ning sellega seoses tuleb selgitada välja ja analüüsida arenguhüppe projekti elluviimise jaoks vajalike vabatahtlike ja tasustatud seltsi liikmete motivatsiooni- ja toetussüsteemi fookust, vabatahtlike värbamise kommunikatsiooni-strateegiat ning panna paika seeläbi arenguhüppe tegevuskava.

Arenguhüppe eelduste loomiseks on planeeritud ettevalmistavasse projekti järgmised tegevused:

  • motivatsiooni-teemaline töötuba koos väliseksperdiga „Motivatsiooni-valemi avastamine“ ja sisendi kogumine motivatsiooni-süsteemi loomiseks
  • toetussüsteemi loomise teemaline töötuba koos väliseksperdiga „Kooskasvamise teekond“ ja sisendi kogumine toetussüsteemi loomiseks
  • töötuba „ETSi värbamissõnumite ja brändi loomine“ (vabatahtlikud ja tasustatud kohad). Brändi- ja värbamissõnumite loomine ning sotsiaalmeediaplaani koostamine, et leida inimesi seltsi tegevusi elluviima.
  • 2 x 2h konsultatsioonid väliseksperdiga
  • erinevad vahetegevused projekti tulemuse saavutamiseks

Esimene projektis planeeritud töötuba toimus virtuaalselt Zoomi keskkonnas juba 10. aprillil, millega loodi mõnus ootus järgmisteks üritusteks ja tegevusteks.

Arhiiv