Avaldatud: 26 veebruar, 2011

Lp. Tsöliaakia Seltsi liige!

Olete oodatud selle aasta esimesele üritusele 12. märtsil 2011 Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumidesse Tallinnas, Endla 59 (vaata ka www.tallinnakoda.ee).

Päevakorras:

11.00 – 12.00  Loodusravipoe ELIKSIIRi ja selle sortimendi tutvustus – Tiina Keldrima

Üldkoosolek:

12.00 – 15.30

1. 2010. aasta majandusaasta aruanne – Diana Vaagert, Aive Antson

2. Revisjonikomisjoni aruanne – Merle Gents

3. 2010. aasta majandusaastaaruande kinnitamine

4. Kokkuvõtte tsöliaakiaalasest küsitlusest 2007 – 2010 – Aive Antson

5. Põhikirjas muudatuste tegemine – Diana Vaagert, Aive Antson

6. Täiskasvanud haigetele toetuse taotlemine – Aive Antson

7. Ülevaade Rahva Tervislikust päevast – Katrin Viljarand ja Merike Tärk

8. Soome ja inglise keelse veebilehe tutvustus – Aive Antson

9. Koostööst polikliinikutega – Hille Uusjärv

10. Liikmemaksu suuruse ja tähtaja  kehtestamine 2011. aastaks

11. Seltsi väärtuste rakendamine ellu – Merle Maisla, Katrin Viljarand, Aive Antson

12. Projektide kinnitamine aastaks 2011:

– tsöliaakiaalase kirjanduse tellimine – Aive Antson

– retseptiraamatu kirjastamine – Katrin Viljarand

– tsöliaakiaalased infomaterjalid lasteada ja kooli – Katrin Viljarand

– tsöliaakiaalased infomaterjalid meditsiiniüliõpilastele  – Aive Antson

– tsöliaakiaalased infomaterjalid sotsiaalvaldkonna õpilastele – Aive Antson

– gluteenivabu tooteid tutvustav infomaterjal müüjatele ja kokkadele – Aive Antson

– suvelaagri korraldamine – Riina Allikas

– tervisepäeva korraldamine – Riin Jõgi

– tsöliaakia ja seltsi tutvustamine meedias – Kaire Kivirand

– välissuhted ja nende arendamine – Kaire Kivirand, Katrin Viljarand, Aive Antson

– halduskulud, seltsi 15 – nda sünnipäeva tähistamine, muud projektid, seltsi liikmete töö tasustamine – Aive Antson

13. Seltsi kontoriruumide leidmine ja kasutamine – Kaire Kivirand, Katrin Viljarand, Aive Antson

14. Uute liikmete vastuvõtt ja soovijate või põhikirja järgi väljaarvamisele kuuluvate seltsi liikmete väljaarvamine liikmeskonnast

15. Üldküsimused

Küsimused esitada kirjalikult seltsi juhatusele 05. märtsiks 2011.a.

15.30 – 16.30 – kohvilaud seltsi liikmetele

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 1/5 liikmetest.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liige või kirjaliku volituse alusel tema esindaja.

Üritusest osavõtuks palun registreerige end 07. märtsiksinfo@tsoliaakia.ee või 55 18 448!

Kohtumiseni!

Arhiiv