Avaldatud: 6 detsember, 2022

ETSil uus juhatus

Sügisesel üldkoosolekul valiti seltsile neli uut juhatuse liiget – Sigrit Keerd, Elisabeth Rooväli, Küllike Põlma ja Riina Allikas, juhatuse liikmena jätkab Aive Antson.

Esimene juhatuse koosolek

22. novembril toimus esimene juhatuse koosolek, kus arutati seltsi eesmärkide, tsöliaakiaga inimestele oluliste teemade ja juhatuse töökorralduse üle. Oluliseks peeti jõudsat edasiliikumist arengukavaga, selle juurde tegevuskava loomist ning arengukava
täitmise jälgimist. Edasi liigutakse seltsi fookusteemadega – tsöliaakiaga inimeste esmadiagnooside arvu teadasaamine, riigile ettepanekute tegemine toitumisnõustamise süsteemiks ja tsöliaakiaga inimestele sotsiaalmajanduslike kulude katmine. Väga oluliseks peeti lasteasutuste toitlustamisega seonduvat, seltsi liikmeskonna kasvu ning vabatahtliku tegevuse (sh mentorlusüsteemi) süsteemset arendamist ja rakendamist.

Kuidas juhatus edasi liigub

Elisabeth Rooväli liitub seltsi turundus-kommunikatsioonivaldkonnaga, Küllikesest saab lasteasutuste valdkonna koordinaator ning Riina jätkab suvelaagrite korraldamist. Sigrit Keerd on juhatuse aseesimees ning Aive Antson juhatuse esimees. Juhatusega koos töötab ka seltsi sekretär Ädu Igris Schumann.

Uutest juhatuse liikmetest lähemalt

Eesti Tsöliaakia Selts sai uue juhatuse

Palju õnne ja rohkelt õnnestumisi uutele juhatuse liikmetele!

Arhiiv