Avaldatud: 5 mai, 2011

Eesti Puuetega Inimeste Kojas on käimas mahukas koolitusprojekt sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolituse eesmärgiks on tutvustada erinevaid puudeliike ja terviseprobleeme ning haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenuseid erivajadustega lastele ja täisealistele ning rääkida kehtivast seadusandlusest. Projekti raames toimuvad ka õppekäigud haridus- ja hoolekande asutustesse. 13. mail on üheks koolituse teemaks tsöliaakia ja loenguga „Tsöliaakia olemus ja tsöliaakiaga inimeste toimetulek “ esineb seltsi president Aive Antson.

Arhiiv