Avaldatud: 7 juuli, 2010

Eesti Haigekassa rahastas Tsöliaakiahaige Meelespea kordustrükki 5000.00 krooni suuruses summas. Projekti eesmärgiks oli jagada meie haigusega seotud infot perearstidele. Nii tõuseb arstide teadlikkus ning tsöliaakiahaigetel on nüüdsest võimalik saada kirjalikku infomaterjali oma perearstilt.

Projekti käigus (mai- juuni 2010) viisid 16 Eesti Tsöliaakia Seltsi liiget 137 – le perearstile kokku 685 Tsöliaakiahaige Meelespead.

Projekti juht oli Aive Antson. Seltsi liikmetest osalesid projektis: Katrin Viljarand, Merike Tärk, Haldi Ploovits, Hille Uusjärv, Evi Roht, Riina Allikas, Riin Siimar, Kaja Schumann, Enel Šott, Merle Maisla,Tiina Kivil, Aime Pallo, Aivi Saar ja Mari Kolle. Nii suur osalejate arv näitab, et meil on toimiv koostöövõrgustik ja inimesed tõesti soovivad seltsi tegevusse oma aega ja energiat panustada. Suur aitäh kõigile!

Meelespeade kordustiraaži (1000 tk) trükkis AS Europrint. Tutvustus sellest voldikust ilmus ka terviseedenduse teabelehes Tervist.

Kõigil soovijatel on võimalus Tsöliaakiahaige Meelespead küsida seltsi üldmeililt: info@tsoliaakia.ee

Arhiiv