Avaldatud: 20 jaanuar, 2024

Foto: Kärt Simre

22. augustil 2023 kaitses Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku arst-õppejõud Kärt Simre filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja “Development of coeliac disease in two populations with different environmental backgrounds”(“Tsöliaakia teke kahes erineva keskkonna-taustaga naaberriigis”).

Doktoritöö peamine eesmärk oli uurida lapseea tsöliaakia teket kahes erineva sotsiaalmajandusliku taustaga naaberriigis – Eestis ja Soomes ning uurida täpsemalt tsöliaakia erinevaid riskifaktoreid. Peamine huvi oli imikuea ja väikelapse toitumisel ja infektsioonidel.
Lisaks rinnapiima mikrobioota määramine ning selle seos rinnapiima immunoloogiliste markeritega.

Leiti, et Eesti ja Soome laste vahel esines oluline erinevus tsöliaakia kumulatiivses haigestumises esimese viie eluaasta jooksul. Tsöliaakia kumulatiivne haigestumine on kõrgem Soomes (0,27% vs 0,77%) ning seal tekivad lastel varem ka tsöliaakia spetsiifilised autoantikehad. Tsöliaakiaga ning kontrollgrupi laste vahel ei olnud erinevust rinnapiimaga toitmise kestvuses ega teraviljade (nisu, rukkis, oder) menüüsse lisamise vanuses. Korduvad infektsioonid varajases eas võivad suurendada riski haigestuda tsöliaakiasse. Emadel, kelle lastel tekkis tsöliaakia, oli rinnapiima mikrobioomis erinevusi võrreldes emadega, kelle lastel tsöliaakiat ei tekkinud.

Kõikide tsöliaakiaalaste lõputöödega saab tutvuda siin:

Lõputööd

Arhiiv