Avaldatud: 3 juuli, 2022

Juba kolmandat aastat järjest saime rahastuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt, et oma organisatsiooni arendada. Sellel kevadel rahastuse saanud arenguhüppe eelhüppe projekti nimi on „Eesti Tsöliaakia Seltsi võimekuse suurendamine läbi vabatahtlike süsteemi arendamise“ ning väliseksperdina on kaasatud Lauri Luide Vabaühenduste Liidust.

Patsiendiorganisatsioonis, kus ei ole tasustatud töötajaid, on väga oluline roll vabatahtlikel, kes teevad erinevaid tegevusi selleks, et sihtgrupi huvid oleksid kaitstud ja partnerid kaasatud. Selleks, et vabatahtlike tegevus oleks toimiv, on vaja selgeid eesmärke ja raamistikku. Võtsimegi oma organisatsioonis hetkeks aja maha, et aru saada, mis meil on hästi ja kuhu oleks vaja liikuda, et meiega veelgi enam vabatahtlikke liituks ning olemasolevad vabatahtlikud veelgi enam toetatud oleksid.

Sellel kevadel toimusid 4 kohtumist, mille raames töötasime välja:

  • vabatahtlike kaasamise juhendi ja rahulolu küsitluse nii vabatahtlikele kui avalikkusele vabatahtlike tööga rahulolu kohta
  • vabatahtlike kaasamise juhendi
  • vabatahtliku tegevuse koordinaatori tegevusjuhendi
  • arenguhüppe tegevuskava.

Projekti juhttöögruppi kuulusid seltsi vabatahtlikud Katre Trofimov, Kätlin Talumaa, Kaja Schumann ja Aive Antson. Erinevatel kohtumistel oli võimalus osaleda kõikidel kogukonna liikmetel ning kohtumised toimusid Eesti erinevates linnades.

Täna, 3. juulil, toimub lõpuseminar, kus võetakse projekti tegevused kokku ning planeeritakse arenguhüppe projekti tegevused.

 

Arhiiv