Avaldatud: 5 veebruar, 2021

Jaanuaris toimus meie välissuhete töörühma koosolek.

Töörühma eesmärgiks on edendada välissuhetealast tegevust seltsis, tuues erinevaid teadmisi ja parimaid praktikaid teistelt seltsidelt meieni ning olles ka ise arvestatav partner oma teadmiste jagamisel ka teiste organisatsioonide jaoks. Siiani töörühma juhtinud Aive Antson andis juhtimise käesoleva aasta alguses üle Katre Trofimovile.

Katre oli 2017-2020 meie Euroopa katusorganisatsiooni (AOECS) juhatuses, juhtides erinevaid töörühmasid olles ka ase-esimehe ning ase-varahalduri rollides. Lisaks Katrele ja Aivele kuuluvad töörühma veel Sigrit Keerd ja Anni Adamson ning tegemistesse panustab ka Marget Merman.

Sigrit osaleb Euroopa Tsöliaakia Seltside Noorteorganisatsiooni (Coeliac Youth Europe) tegevuses ning Anni AOECSi töörühma Coeliacs-4-Coeliacs töös, kus jagatakse parimaid praktikaid ning toetatakse väiksemaid seltse läbi erinevate ürituste. Katre tegutseb sel aastal AOECSi gluteenivaba kaubamärgi ja ühtse toitlustusasutuste tunnustamise turundamise töörühma juhina. Marget toimetab Põhja-Baltimaade kohtumise teemadel. Aive juhendab üliõpilasi lõputöödel ning leiab erinevate teemade tarbeks materjale ning kontakte välismaa seltside kaudu.

Välissuhete töörühma liikmed osalevad ka Põhja-Baltimaade ning AOECSi iga-aastastel koosolekutel. Samuti on kirjutatud peaaegu igal aastal projekte AOECSi, kust on saadud rahalist toetust gluteenivaba kaubamärgi reklaamimiseks.

 

Arhiiv