Avaldatud: 18 märts, 2022

Nõustamine on üks Eesti Tsöliaakia Seltsi põhiprotsessidest ning seltsi vabatahtlikud nõustavad nii tsöliaakiahaigeid, nende pereliikmeid kui ka erinevaid partnereid (kaubandus- ja tootmisettevõtted ning toitlustajad). Nõustamine on kõikidele tasuta ja nõustamisele on oodatud nii seltsi liikmed kui kõik teised huvilised. 

Arvestada tuleb sellega, et meie nõustajad ei oma meditsiinilist haridust, kuid oskavad vajadusel edasi suunata vajalike spetsialistide poole. Nõustamine võib toimuda nii Tallinnas seltsi kabinetis kui ka virtuaalselt. Samuti saab meie nõustajate poole pöörduda kas e-maili või telefoni teel. 

2021 oli taas aktiivne nõustamiste aasta. Kokku nõustasime 121 korral ning populaarseim nõustamise kanal on seltsi Facebooki Messenger. Aktiivselt nõustati ka telefoni ja e-kirjade teel. Silma-silma kohtumisi oli vaid 5, millest kolm toimusid virtuaalsel teel. 

Põhiliselt on pöördumised seotud toitumisega (sh laktoosivaba dieedi pidamisega). Sageli küsiti konkreetsete toiduainete kohta ning toitlustusettevõtetes võimaliku ristsaastumise ohu kohta. Nõustamisel esile kerkivad probleemid on läbilõige tsöliaatikute igapäevasest elust –olust – tunti muret ja küsiti nõu, et mida teha, kui lastele ei antud puuet ning lasteasutustes (koolides, lasteaedades) ei arvestata gluteenivaba menüüga. Peale Ringvaates esinemist pöördumised sagenesid ning mitmedki vaatajad ütlesid, et neil on tsöliaakia sümptomid, kuid pole siiani abi arstidelt saadud. Mitmed pöördumised olid seotud arstide kompetentsusega või täpsemalt siis sellega, et esineb ikka juhtmeid, kus perearstid ei oma vajalikke teadmisi tsöliaakia kohta. Samuti tekitab segadust see, kui toitmisnõustajad järeldavad toidutalumatuse testi tulemusel, et inimesel on „gluteenitalumatus“. Samuti küsiti, kas tsöliaakiahaiged ikka koroona vastu vaktsineerida võivad.  

Nõustatavad on tänulikud ning toome ära ühe inimese tagasiside: „Mul on hea meel, et Eestis tegutseb selline selts. Kindlasti soovin liikmeks astuda kogu perega ja ühistegevustest osa võtta“. 

Kõik soovijad on oodatud nõustamisele ning kontaktid leiate https://tsoliaakia.ee/kontakt/noustamine/ 

Arhiiv