Avaldatud: 1 veebruar, 2013

Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakirjas “Sinuga” ilmus artikkel Aive Antsoniga tsöliaakiast ja meie seltsi tegemistest. Artikkel on ajakirjas nr.3: www.epikoda.ee/trykised/ajakiri-sinuga/2013-2/    Paberkandjal ajakirja saab EPIK-st.