Avaldatud: 17 juuni, 2023

Aastaid on kestnud olukord, kus tsöliaakiast ja gluteenist rääkides kasutatakse erinevaid termineid ning sageli ei saagi täpselt aru, millest on jutt – kas räägitakse haigusest tsöliaakiast või hoopis toidutalumatusest või veel millegist muust. Terminitega seotud töö tuli korrastada, et ühist keelt kasutaksid nii arstid, ametnikud, teadlased kui ka tsöliaakia kogukond ise ning seetõttu kirjutas Eesti Tsöliaakia Selts projekti.

Sõnaveebis 25 korrastatud terminit

Eesti Keele Instituudist on võimalik taotleda projektitoetust ning seda võimalust ka Eesti Tsöliaakia Selts kasutas 2022 kevadel. Moodustati töörühm, kuhu kuulusid Tervisekassa, Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti, toitumisterapeutide ja arstide ning Eesti Tsöliaakia Seltsi esindajad. Moodustati kolm alamtöörühma (tsöliaakia, gluteenivaba toitumine, gluteenivaba tootmine) ning töörühmade koosolekud toimusid nii kevadel kui sügisel. 2022. aasta lõpuks said kõik terminid erinevate osapoolte heakskiidu ning need on kantud terminibaasi. Kõikide terminitega saab tutvuda ja vajadusel korrektset infot hankida: https://www.sonaveeb.ee/ .

Kõikide uute terminitega saate tutvuda:

https://tsoliaakia.ee/wp-content/uploads/2023/06/Terminitega-slaidid.pdf

Edasised tegevused

Eesti Tsöliaakia Selts planeerib ka jätkutegevusi ning 2023. aastal korraldatakse erinevatele sihtgruppidele (toitumisterapeudid ja nõustajad, toiduainete tootjad, tervishoiuvaldkonna töötajad) infopäevi. Tähtis on, et kõik, kellel on edaspidi vaja kasutada antud termineid, kasutaksid neid korrektsel kujul.

Tänud töörühmale

Eesti Tsöliaakia Selts tänab Annely Sootsi, Kärt Jalajast, Pille Javedit, Tiiu Randa, Ruth Mägi, Malle Avarsood, dr Oivi Uibot, Tagli Pitsit, Katre Trofimovit ja Aive Antsonit suure panuse eest terminite korrastamisel. Eriline tänu Ruth Mägile, kes terminid andmebaasi kandis!

Arhiiv